Kulturministeren
Kulturministeren

Grande styrker friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

Kulturministeren besøkte onsdag «Opptur» i regi av Bergen og Hordaland turlag, hvor over 3300 barn deltok. Her avslørte hun at regjeringen vil styrke friluftstiltak for barn og unge med to millioner kroner fra spillemidlene.

Foto: DNT/André M. Pedersen

Dette kommer på toppen av at en større økning på friluftsmidler i fjor blir videreført. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande begrunnet økningen med at friluftsliv er et viktig lavterskel tiltak som også inkluderer barn og unge som ikke fanges opp av den organiserte idretten.

Norsk Friluftsliv verdsetter styrkingen av friluftslivet. – Våre frivillige organisasjoner omsetter spillemidler til gratis eller svært rimelig lavterskel aktivitet til tusenvis av barn og unge over hele landet, kommenterte generalsekretær Lasse Heimdal da han takket for midlene.

I samtalen med statsråden takket DNT og Norsk Friluftsliv for støtten, men uttrykte også en sterk bekymring for friluftslivets naturgrunnlag. Dette er truet av vindkraftutbygging og andre inngrep. DNT understreket at kunnskapsgrunnlaget om naturens tilstand var svært mangelfullt i mange prosjekter. Vi har et ansvar for å overlevere naturen i minst like god tilstand til våre etterkommere, var budskapet hun fikk med seg videre.

Friluftsorganisasjonene bruker spillemidler til å etablere gode og langsiktige aktivitetstiltak for barn, unge og mange voksne med aktivitetsbehov. Nasjonalt koordinerte prosjekter og tiltak forankret i organisasjonenes handlingsplaner gir bedre effekter enn spredte og kortsiktige enkeltprosjekter, mener Heimdal.

Om spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv utgjør prosentvis en mindre del av spillemidlene, som etter Stortingets beslutning skal skape «idrett og aktivitet for alle». Spillemidler utgjorde 2,82 milliarder i 2018. Posten «Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter» var i 2018 på 29 millioner, hvorav 2 millioner var tilbakeførte midler fra tidligere fordelinger. Dette nivået blir videreført. Posten «Friluftstiltak for barn og ungdom» fikk en økning fra 2017 til 2018 på 12 millioner til 36 millioner. Av dette ble 25 millioner fordelt gjennom Norsk Friluftsliv. Rammen for posten i 2019 er på 38 millioner. I tillegg går det spillemidler til friluftslivsanlegg, tilskudd gjennom Frifond, Extrastiftelsen og direkte spillemiddeltilskudd til enkelte organisasjoner.

Del denne artikkelen