Fysiske rammer som fremmer bevegelse

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Den danske «Sundhedsstyrelsen» ga i 2005 ut et idéhefte om fysiske rammer som fremmer bevegelse. Formålet med idéhefte er å skape oppmerksomhet om emnet og formidle erfaringer fra blant annet kommuner, arbeidsplasser og skogdistrikter. Målet er å skape attraktive forhold for bevegelse i alle fysiske rom, som for eksempel lekeplasser, stier, naturområder, gårder og plasser…. Read more »

Den danske «Sundhedsstyrelsen» ga i 2005 ut et idéhefte om fysiske rammer som fremmer bevegelse. Formålet med idéhefte er å skape oppmerksomhet om emnet og formidle erfaringer fra blant annet kommuner, arbeidsplasser og skogdistrikter. Målet er å skape attraktive forhold for bevegelse i alle fysiske rom, som for eksempel lekeplasser, stier, naturområder, gårder og plasser. Rommene som vi beveger oss i daglig skal danne rammer for sosialt samvær og gode opplevelser.

Idéheftet bygger på relevant litteratur, pilotprosjekter i Danmark og relevante eksempler fra Sverige og Norge. Et sentralt tema er tilgangen til grønne områder. Den er videre delt opp i 12 temaer, herunder: lek, uteundervisning, samvær, rulleaktiviteter, utfordrende aktivitetssentre, aktiviteter i kulden, havet, lys i mørket, byen i bevegelse, ny by, kroppen som transportmiddel og arbeidsplassen.

Målgruppen for idéheftet er politikere, planleggere, forvaltere, arkitekter, skolefolk, idrettsledere og andre som arbeider med folkehelse og bedre rammer for bevegelse.

Les idéheftet her: Fra cyckelbarometer til Tarzanjungle – et idékatalog om fysiske rammer, der fremmer bevægelse

Del denne artikkelen