Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Friluftslivets potensiale for folkehelsa blir behandlet. Forfatterne påviser et stort potensiale som ligger i å få flere inaktive aktive gjennom «enkel turgåing i naturen» (også kalt friluftsliv), og med en sannsynlig mental gevinst via selve gåturen og/eller gjennom møtet med naturen. Les rapporten her: «Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon»

Friluftslivets potensiale for folkehelsa blir behandlet. Forfatterne påviser et stort potensiale som ligger i å få flere inaktive aktive gjennom «enkel turgåing i naturen» (også kalt friluftsliv), og med en sannsynlig mental gevinst via selve gåturen og/eller gjennom møtet med naturen.

Les rapporten her: «Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon»

Del denne artikkelen