Fylkespolitikere vil stoppe hytteby

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Norsk Friluftsliv roser fylkespolitikerne i Buskerud, som har fremmet innsigelse for å stanse byggingen av 1800-2000 hytter i det sårbare naturområdet Vassfaret. -Det er gode nyheter at Buskerud fylkeskommune viser handlekraft og tar natur- og friluftslivsinteressene på alvor – når Flå kommune ikke gjør det, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Dette kommer etter… Read more »

Norsk Friluftsliv roser fylkespolitikerne i Buskerud, som har fremmet innsigelse for å stanse byggingen av 1800-2000 hytter i det sårbare naturområdet Vassfaret. -Det er gode nyheter at Buskerud fylkeskommune viser handlekraft og tar natur- og friluftslivsinteressene på alvor – når Flå kommune ikke gjør det, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Dette kommer etter at Fylkesmannen i Buskerud tidligere har advart sterkt mot utbyggingen, men likevel ikke fremmet innsigelser i saken – selv om Fylkesmannen i dette tilfellet åpenbart hadde rett og plikt til å fremme innsigelse. Norsk Friluftsliv har kommet med sterk kritikk av kommunalministeren på grunn av et brev Sanner sendte fylkesmennene i februar 2014. Her går det fram at fylkesmennene skal være svært tilbakeholdne med å fremme innsigelser i utbyggingssaker slik som den i Vassfaret.

Nå har fylkeskommunen tatt grep, og har med et bredt politisk flertall satt foten ned for prosjektet. Fylkeskommunen begrunner innsigelsen med at utbyggingen er i sterk konflikt med regionale og nasjonale natur- og friluftlivsinteresser. Dermed blir det opp til regjeringen og Sanner å ta avgjørelsen, i stedet for Flå kommune.

Norsk Friluftsliv peker på at det er svært positivt at Buskerud fylkeskommune samtidig inviterer kommunen til å gå i dialog for å finne bedre løsninger, som tar vare på naturverdier og sørger for at Flå kan skape flere arbeidsplasser, slik de ønsker.  Norsk Friluftsliv ønsker å bemerke at fylkeskommunen i sitt vedtak også legger til grunn at Flå kommune allerede har nok tomtereserver for hyttebygging, slik at det er unødvendig å regulere nye arealer til dette formålet.

– Vi noterer oss spesielt at fylkesutvalget ber om at Flå kommune starter arbeidet med kartlegging og verdsetting først og fremst, foran all utbygging. Dette er svært viktig for ALLE landets kommuner, sier Lasse Heimdal.

Mangel på kompetanse i kommunen
Det er bemerkelsesverdig at et en fylkeskommune fremmer innsigelse på denne måten, gjennom et eget vedtak i fylkesutvalget, og mye tyder på at det er første gang Buskerud fylkeskommune sender en slik beskjed til en kommune som er på «ville veier».

– Det er kommunen som ut fra en helhetsvurdering bestemmer hvordan arealene skal brukes. Problemet er at de fleste kommuner har for få ressurser og utilstrekkelig miljø- og naturforvaltningskompetanse til å håndtere det omfattende regelverket som de er ansvarlig for å følge for å ta gode og riktige avgjørelser. Erfaring viser at naturen stadig taper mot næringsinteresser.

-Derfor er det gledelig og viktig at Buskerud fylkeskommune støtter natur og friluftslivsinteresser i denne saken. 

 

Bakgrunn: Flå kommune i Buskerud har besluttet at 1800-2000 hytter skal bygges i Vassfaret, noe som får natur- og friluftslivsorganisasjoner til å reagere sterkt. Norsk Friluftsliv frykter at et viktig, uberørt naturområde med sårbar natur blir gjort om til en gigantisk hytteby. Fantastiske natur- og rekreasjonsområder for jakt, fiske og friluftsliv i Vassfaret i Buskerud fylke blir belastet dersom hytteutbyggingen blir en realitet. Norsk Friluftsliv mener at prosjektet burde vært stoppet av Fylkesmannen i Buskerud, som sterkt fraråder utbyggingen.

Fylkesmannen «kneblet»? Til tross for at Fylkesmannen advarer sterkt mot utbyggingen, er det likevel ikke fremmet innsigelser av fylkesmannen i saken. Norsk Friluftsliv frykter derfor at dette handler om regjeringens iver etter å effektivisere, med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen – med overføring av mer makt og selvstyre til kommunene. -Vi mener det er svært alvorlig når regjeringen instruerer Fylkesmannen om å være tilbakeholdne med å gi innsigelser i plansaker, noe som begrenser Fylkesmannens muligheter til å stoppe kommuner som er på ville veier. Dette kan få store negative konsekvenser for natur og friluftsliv i Norge på mange områder, sier Heimdal.

Les mer 

 

Les mer Vassfaret-utbyggingen i Dagsavisen:

Instruert til å holde kjeft

Sanner har gått fram i feil rekkefølge 

Tvinger Sanner

 

Illustrasjonsfoto: Thomas Mørch/«Si NEI til Olav Thon’s gigantiske utbyggingsprosjekt ved Vassfaret»

Del denne artikkelen