tur
tur

Fullfinansier Friluftslivets år!

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

  Friluftslivets år 2015 mangler per i dag 11 millioner til gjennomføring – og står dermed i fare for å bli året som ingen hadde hørt om. Regjeringen har besluttet at Friluftslivets år skal markeres i 2015. Det blir en flott anledning til å markere de muligheter vi har til naturopplevelser, for de fleste, i… Read more »

 

Friluftslivets år 2015 mangler per i dag 11 millioner til gjennomføring – og står dermed i fare for å bli året som ingen hadde hørt om.

Regjeringen har besluttet at Friluftslivets år skal markeres i 2015. Det blir en flott anledning til å markere de muligheter vi har til naturopplevelser, for de fleste, i nærheten av der vi bor.

 

-Friluftslivets år 2015 vil være av stor betydning for naturglede, naturengasjement og folkehelse i årene fremover, men situasjonen nå er at vi mangler minst 11 millioner til gjennomføring, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

 

Mangler midler til kommunikasjon
Friluftslivets år 2015 kan bli et vesentlig løft for nordmenns aktivitet i natur. Men alle midlene er ikke på plass, og det kan dermed bli vanskelig å nå ut med informasjon om prosjektene.

 

Heimdal understreker at året har som mål å nå de som ikke er aktive fra før, altså få flere ut i friluft – oftere. – For å nå et bredt publikum, deriblant inaktive, er det nødvendig med penger til informasjonstiltak som skal gjøre året kjent og synlig for målgruppene, sier Heimdal.  -Vi skal gjennom året vise fram gleden ved å være ute, og vi skal gjennom ulike prosjekter legge til rette for egenaktivitet for mennesker med ulike behov.

 

-Status pr i dag er at finansieringen av året ligger langt etter budsjett. Det er satt av penger til administrasjon og utvikling av prosjekter, men ikke midler til informasjonskampanjer. Det mangler pr i dag ca 11 millioner fra det offentlige for å oppfylle et minimumsbudsjett, hvor det offentlige skulle bidra med 30 mill. til aktiviteter, administrasjon og informasjon. Frivilligheten skal bidra med egne midler og masse frivillighet – men vi mangler altså midler til å nå ut og gjøre året aktivitetene og prosjektene synlige for de som vi ønsker å nå, sier Heimdal. Det er også viktig at midlene er friske penger, slik at vi ikke må legge ned andre aktiviteter neste år for å få markedsført aktivitetene overfor de som trenger det mest.

 

Tverrpolitisk ønske
Friluftslivets betydning og potensial er blitt dokumentert og omtalt i en rekke dokumenter og rapporter – blant annet viser tall fra Helsedirektoratet at manglende fysisk aktivitet koster samfunnet/har et innsparingsparings potensial på 239 milliarder årlig.

 

I regjeringserklæringen fremkommer et ønske om å styrke friluftslivets organisasjoner for å bedre folkehelsen. I tillegg er det varslet en Stortingsmelding om friluftsliv.

 

-Debatter på Stortinget og i Energi- og miljøkomiteen viser også et tverrpolitisk ønske om å styrke innsatsen. Friluftslivets år 2015 vil være et godt år å gå fra ord til tydeligere handling.

Del denne artikkelen