«Full støtte til friluftslivet på Stortinget»

Publisert

Stortinget gjorde i går kveld et uvanlig og hyggelig vedtak under debatten om den nye folkehelsemeldingen. Etter forslag fra Venstres stortingsgruppe samlet alle partier seg om følgende utsagn:    «Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan friluftsliv i større grad kan prioriteres for å oppfylle statens mål i folkehelsepolitikken og de idrettspolitiske mål om «idrett og fysisk… Read more »

Stortinget gjorde i går kveld et uvanlig og hyggelig vedtak under debatten om den nye folkehelsemeldingen. Etter forslag fra Venstres stortingsgruppe samlet alle partier seg om følgende utsagn:

 

 «Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan friluftsliv i større grad kan prioriteres for å oppfylle statens mål i folkehelsepolitikken og de idrettspolitiske mål om «idrett og fysisk aktivitet for alle».

Det ble en opplevelsesrik kveld for friluftslivet under Stortingets behandling av Stortingsmelding 34 (2012-2013) «Folkehelsemeldingen, God helse – felles ansvar». FRIFO var benket på galleriet og opplevde at hele fem av syv politiske partier fremsnakket friluftslivet aktivt i Stortingsdebatten.

Borghild Tenden (bildet) fra Venstre ledet an, og la frem flere konkrete forslag om at friluftslivet må prioriteres høyere for at vi skal nå de målene vi vil i folkehelsepolitikken.

 

– Tilskuddet til friluftstiltak må styrkes. Det samme må frivillige organisasjoner som organiserer helsefremmende aktiviteter. Mange av oss vet hvor mye helse som ligger i å gå en tur i naturen.

Deretter ble det fra talerstolen aktiv tilslutning fra både Høyre ved Bent Høie og KrF ved Line Henriette Hjemdal. Til slutt tok saksordfører for Stortingsmeldingen Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet ordet og satte et solid punktum i debatten, og oppfordret alle representanter fra regjeringspartiene om å gi sin tilslutning til et av Venstres innspill om friluftsliv.

 

– Friluftsliv trumfer alt annet. Representanten Tenden har rett i at friluftsliv er kilde til helse og opplevelser for mange, mange mennesker. Friluftsliv er så mye mer enn helse. Det reduserer stress, det gir naturopplevelser – store og små – som å kjenne vinden i håret eller oppleve en vinternatt i Rondane. Det gir økt kunnskap om dyr og planter, stjerner, planeter, bær og sopp. Det handler om å sette opp et telt, knyte en knute, tenne bål. Alt dette er helt gratis. Arbeiderpartiet deler ambisjonen om å prioritere friluftsliv, og vil derfor støtte forslag nr. 11 fra Venstre, som er omdelt på plassene, og jeg vil oppfordre de rød-grønne representantene til å støtte forslaget.

 

Og Haugli fikk sitt ønske mer enn oppfylt, alle partier stemte for forslaget, og det ble derved enstemmig vedtatt.

For FRIFO ble det en kveld vi vil huske, og vedtaket ble omtalt som historisk av Venstres leder Skei Grande. Forslag som legges frem av opposisjonen for en flertallsregjering blir meget sjeldent vedtatt.

 

– Jeg har kun opplevd dette noen få ganger i min tid som Stortingspolitiker.

 

FRIFO vil brette opp ermene og aktivt påse at regjeringen følger opp vedtaket slik at det blir realpolitikk og ikke bare fine ord i en Stortingsdebatt.

 

Del denne artikkelen