Oppdrettslaks
Oppdrettslaks

Frykter for villaksen og sjøørreten etter koronatiltak

Publisert – Sist oppdatert 14.04.2020
Tekst: Peter Øygard Oma – Foto: Askøy JFF

Oppdrettsnæringen ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Organisasjoner frykter det vil få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.

Oppdrettsindustrien ønsker ikke økonomiske støtte, men har istedet bedt om å få sette ut mer fisk enn det som er tillatt i merdene, samt fritak fra loven om å rapportere mengden lakselus, ifølge NRK.

Her kommer det også fram at fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen, er innstilt på å lette opp, og være mer fleksible med hensyn til rapportering av lusetall.

Villaksalliansen er svært bekymret for konsekvensene av å se bort ifra viktige miljøhensyn under korona-tiden. Organisasjonene som er med i Villaksalliansen er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF-Norge, Norsk Friluftsliv, Sabima, Greenpeace og Redd Villaksen.

I et brev til fiskeri- og sjømatministeren uttrykker Villaksalliansen sin bekymring for de negative konsekvensene av de kortsiktige krisetiltakene. 

– Selv om det åpenbart er svært kritisk for mange arbeidsplasser, kan vi ikke akseptere krisetiltak som gjør direkte skade på natur og klima. En tillatt økning i mengde fisk i anleggene, kombinert med få eller ingen krav til å dokumentere lakselusforekomsten i merdene, vil mest sannsynlig øke mengden lakselus i oppdrettsanleggene. Dette vil føre til en kraftig økning i oppdrettsindusert lakselussmitte til vill laksefisk utover våren og forsommeren, og det i den mest sårbare tiden for villfisken. Det er på denne tiden laksesmolten forlater elvene for å vandre ut til beiteområdene i havet, og en økning i mengden lakselus utover det som er tillatt i lovverket, vil føre til en kraftig forhøyet dødelighet på vill laksesmolt langs Norskekysten. For sjøørreten som oppholder seg inne i fjordene store deler av året vil situasjonen kunne gå fra vondt til langt verre.

– Norsk fiskeoppdrett bør heller søke om støtte på samme måte som all annen næringsvirksomhet som har ekstraordinære utfordringer på grunn av koronautbruddet, enn å be om økt produksjon og reduserte krav til sykdomskontroll. Organisasjonene i Villaksalliansen mener det er åpenbart at regjeringen ikke bør gi næringen fritak fra miljøkrav hjemlet i gjeldende lover og forskrifter.

-Koronaloven omfatter, slik vi tolker den, ikke å kunne gi midlertidig unntak fra gjeldende lover og forskrifter med tanke på å tillate mer fisk i oppdrettsanleggene enn det som er fastsatt i konsesjonene, eller å ikke følge opp det viktige arbeidet med å registrere og bekjempe lakselus.

Hele brevet til ministeren kan leses her

 

 

Del denne artikkelen