miljo
miljo

Frokostseminar: Miljøets manglende rettsvern

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Hvordan ivareta natur og miljø i by- og stedsplanlegging? Bli med på seminar onsdag 13. mars på Litteraturhuset i Oslo!

Velkommen til seminar onsdag 13. mars, klokken 08:30 til 10:15 på Litteraturhuset i Oslo.

«Naturverdiene våre er den store taperen, og blir bygd ned, bit for bit – uten en overordnet og langsiktig tankegang, ja, uten tankegang overhodet?»

Det skriver to kommunale planleggere, som før jul valgte å gå ut i media anonymt for å vise sin bekymring for kommunenes manglende evne til å ivareta hensynet til natur. Klarer det lokale selvstyret å se konsekvensene av hva de driver med dersom de er små og ikke har relevant kompetanse?

Og har regjeringens instrukser til fylkesmennene om å fremme færre innsigelser og vekte lokalt selvstyre høyere gitt oss et plansystem som i mindre grad enn før sikrer naturhensyn? Riksrevisjonens nylig offentliggjorte undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker går langt i den retning (Dokument 3:7, 2018–2019).

Vi tar debatten om hvordan sikre en bærekraftig arealplanlegging!

Program

08.30 Velkommen
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

08.35 Miljøets rettsvern
Fredrik Holth, NMBU

08.50 Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker
Bente Willumsen, Riksrevisjonen

09.05 Ivaretas miljøet i kommunens planlegging? Funn fra evalueringen av plan– og bygningsloven
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

09.15 Innlegg fra Sabima
Christian Steel

09.25 Innlegg fra Naturvernforbundet
Maren Esmark

09.35 Innlegg fra Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H), Kommunal- og forvaltningskomiteen

09.50 Spørsmål og diskusjon

 

Seminaret arrangeres av By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Sabima, Naturvernforbundet, Norges Jeger– og Fiskerforbund, Norsk Friluftsliv og WWF Verdens naturfond

Del denne artikkelen