Frognerparken får nordisk pris

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Nord -Europas best besøkte parkanlegg, Frognerparken med Vigelandsanlegget, får i dag heder og anerkjennelse med den nordiske prisen «Green Space Award» . Prisen, som deles ut for første gang i Norge, er en nordisk anerkjennelse både for parkens kvaliteter og kommunens forvaltning av parkanalegget. Begrunnelse fra komiteen Målet med prisen er å stimulere forvaltere av… Read more »

Nord -Europas best besøkte parkanlegg, Frognerparken med Vigelandsanlegget, får i dag heder og anerkjennelse med den nordiske prisen «Green Space Award» .

Prisen, som deles ut for første gang i Norge, er en nordisk anerkjennelse både for parkens kvaliteter og kommunens forvaltning av parkanalegget.

Målet med prisen er å stimulere forvaltere av allment tilgjengelige grøntområder til å løfte kvaliteten på disse slik at de oppleves enda mer attraktive å benytte.

 

En nordisk pris er et symbol på høy standard, et hederstegn og noe eier/ forvalter kan benytte i sin markedsføring av området. Prisen kan utdeles til grøntområder som en dommerkomité har funnet verdig til dette. En slik pris skaper også forpliktelse til å opprettholde og videreutvikle områdets standard.

 

Ekstra gjevt er det at Norge er en av de første prismottakerne, i konkurranse med mange parker og grøntanlegg av svært høy kvalitet i Norden. Kun en park har tidligere mottatt prisen; «Østre Anlæg» i Ålborg.

 

Bak prisen står fagorganisasjoner, universitetsmiljøer, kommuner og frivillige organisasjoner i Norden. Prisen har stor verdi og betydning for kommunen, fordi det står så mange tunge fagaktører bak.

 

Om prisen

Dette er park- og naturområdets svar på Michelin-stjernene; det nye nordiske kvalitetsstempel Green Space Award.  Bak ordningen står et partnerskap med mer enn 25 forskjellige aktører i Norden.

 

Fakta:

Nordic Green Space Award er et nordisk kvalitetsmerke som deles ut til særlig utmerkede parker og bynære grønne områder.

 

En dommerkomité vurderer hovedkriterier med en rekke underpunkter før en eventuell tildeling:

 

A. Struktur og generelle aspekter

B. Funksjonalitet og opplevelser

C. Forvaltning og organisasjon

Del denne artikkelen