Frivillighet

Publisert

Frivillighet Frivilligheten tar ut noe av det beste i oss mennesker gjennom dugnad og gratis innsats til glede for andre. Frivillighetsarbeidet gir også sosialt felleskap og opplevelsen av å være til nytte. Frivilligheten står for en vesentlig del av verdiskapingen i Norge, og gir livskvalitet til store deler av befolkningen. NORSK FRILUFTSLIV vil at frivilligheten… Read more »

Frivillighet

Frivilligheten tar ut noe av det beste i oss mennesker gjennom dugnad og gratis innsats til glede for andre. Frivillighetsarbeidet gir også sosialt felleskap og opplevelsen av å være til nytte. Frivilligheten står for en vesentlig del av verdiskapingen i Norge, og gir livskvalitet til store deler av befolkningen.

NORSK FRILUFTSLIV vil at frivilligheten anerkjennes for sin betydning, og får politiske og økonomiske rammebetingelser til å videreutvikle sin rolle i samfunnet.

Friluftslivet i Norge bæres i hovedsak oppe av dugnad og ubetalt innsats. Dette er ikke et problem; det er først og fremst en styrke at innsatsen er basert på ande verdier enn de økonomiske. En stor gruppe mennesker ønsker å stille deler av sin fritid til disposisjon for andre. Frivillige ønsker i hovedsak å bruke sin tid og innsats på aktivitet og ikke på administrasjon. Friluftslivsorganisasjonene trenger derfor ressurser til å rekruttere og administrere frivillige medarbeidere.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • basere friluftslivets hovedaktiviteter på dugnad og frivillig innsats
  • styrke organisasjonenes evne til å rekruttere og administrere dugnadsinnsats.
  • at myndighetene skal støtte og utnytte de frivillige organisasjonens potensial, innenfor rammene av frivillighetens eget verdigrunnlag og mål.

Del denne artikkelen