Foto: Eivind Haugstad Kleiven_DNT Oslo og Omegn
Foto: Eivind Haugstad Kleiven_DNT Oslo og Omegn

Slik kan frivillige organisasjoner bli bedre på inkludering

Publisert – Sist oppdatert 21.04.2021

Frivillighet Norge har laget en liste med noen råd til frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge gjennomførte høsten 2015 en kartlegging for å identifisere hva som hemmer og fremmer inkludering i frivillige foreninger og organisasjoner. Kartleggingen hadde som særlig fokus økonomi som en terskel for deltakelse, og den viser at organisasjoner har en bevissthet rundt sosial ulikhet og at de tar mange grep for å møte utfordringene. Mulighetene for å inkludere bredt påvirkes av rammebetingelser som økonomi, tilgang på lokaler og nettverk.

På bakgrunn av de holdninger, praksis og rammebetingelser som har kommet frem i kartleggingen har Frivillighet Norge laget en liste med noen råd til frivillige organisasjoner. De er som følger:

  1. Tenk over hva som kan være terskler for deltagelse i organisasjonen deres. Da kan dere lettere unngå disse og være forberedt på å finne løsninger.
  2. Synliggjør at alle kan delta i organisasjonen, uavhengig av bakgrunn, økonomi, funksjonsevne eller utdanning.
  3. Øk bevisstheten om å inkludere personer med minoritetsbakgrunn. Unngå at språk, organisasjonskultur, matvaner eller aktiviteter skaper barrièrer.
  4. Unngå at krav og forventninger til hva foresatte skal stille opp med blir en terskel for barn og unges deltakelse.
  5. Tenk over hva som gjør at aktiviteter koster. Se etter muligheter for å redusere kostnadene og unngå at utgifter til utstyr, reiser og billetter hindrer deltagelse.
  6. Se etter muligheter for å tilby gratis eller billige aktiviteter for å skape arenaer som er mest mulig åpne for alle.
  7. Legg til rette for at kostnadsnivået i organisasjonen jevnlig blir tatt opp som et tema for å avdekke økonomiske terskler og muligheter for å løse disse.
  8. Spør de dere ønsker å legge til rette for, hva som skal til for at de kan delta.
  9. Etabler kontakt med kommunen. Samarbeid kan gjøre tilbudene deres mer synlig, og dere kan få mer informasjon om behov.

For flere nyttige verktøy om frivillighet og inkludering, les mer her: https://inkluderingskoden.no/

Del denne artikkelen