synnefoto
synnefoto

Hvorfor blir vi friskere av å være i naturen?

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020

Vi blir friskere av å være ute i naturen – men hvorfor? Forskere har funnet en av forklaringene. Nærhet til grønne omgivelser endrer faktisk hjernen vår.

Vi blir friskere av å være ute i naturen – men hvorfor? Forskere har funnet en av forklaringene. Nærhet til grønne omgivelser endrer faktisk hjernen vår.

Foto: Synne Kvam

Vi har lenge visst at naturen påvirker helsen vår positivt – både fysisk og mentalt. Tidligere undersøkelser viser at en tur ut i grønne omgivelser senker stressnivået vårt etter kun tre minutter.

Færre bekymringer

Den amerikanske forskeren Gregory Bratman ved Stanford University i California har i tillegg påvist at skogens grønne løv og havets brus faktisk forandrer hjernen og demper bekymringer. At et aktivt friluftsliv har en helsebringende effekt, er godt kjent. Men at bare det å se grønne trær ut av vinduet gjør oss både gladere og lettere til sinns, er kanskje mer overraskende.

I undersøkelsen ble 38 forsøkspersoner delt inn i to grupper, der en gruppe skulle gå langs en motorvei, og den andre skulle gå gjennom en grønn park med blomster og trær. En hjerneskanning viste så at blodgjennomstrømningen i hjernen var annerledes i den gruppen som hadde gått i naturen, og de gav uttrykk for færre bekymringer og negative tanker enn den gruppen som hadde gått langs bilvei.

Konklusjonen er at selv korte turer i grønn natur faktisk forandrer hjernen – og har en målbar og positiv effekt på våre negative tanker.

«Disse resultatene tyder på at tilgjengelig naturområder kan være avgjørende for mental helse i en verden som blir stadig mer urbanisert», konkluderer Bratman og kollegaene i studien.

synne

PÅVIST EFFEKT: Studien fra Standford University er en av flere som viser at naturopplevelser er sunt for oss. Foto: Synne Kvam

– Den beste medisinen vi har

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, mener funnene til Bratman bør være et tankekors for alle fylkes- og lokalpolitikere.

 – Naturen er åpenbart en gullgruve, og bidrar både til livskvalitet for den enkelte og til stor verdi for samfunnet. Når lokalpolitikere diskuterer bruken av kommunens og fylkets arealer, må de sørge for at innbyggerne får bedre tilgang til naturopplevelser. De må bli flinkere til å legge til rette for grønne områder, gang- og sykkelstier, og andre naturstier. Her er det masse god livskvalitet å hente og mye penger å spare, mener Heimdal.

Han viser til beregninger Helsedirektoratet og Finansdepartementet har gjort, som viser at ett år med god livskvalitet har en samfunnsøkonomisk verdi på 1,12 millioner kroner (kvalitetsjusterte leveår).

– De fleste av oss har erfart at vi føler oss bedre til sinns og får bedre helse av å være i naturen. Naturen er den beste medisinen vi har, sier han.

lassie

OPPFORDRING TIL POLITIKERE: Politikere må prioritere grønne områder i arealplanleggingen, mener Lasse Heimdal. Foto: Joe Urrutia

Les mer om folkehelse: – Overraskende funn i ny rapport: Folkehelse lite lønnsomt for kommunene.

Del denne artikkelen