Friluftsområder får pris

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Frognerparken, Den grønne akse i Bergen og Strandpromenaden i Kristiansand har fått den: Park- og naturområdets svar på Michelin-stjernene – det nye nordiske kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award (NGSA). Er din kommune neste på den eksklusive lista med Norges flotteste friluftsområde?   Nå kan din kommune smykke seg med kvalitetsstempelet NGSA – og bli første… Read more »

Frognerparken, Den grønne akse i Bergen og Strandpromenaden i Kristiansand har fått den: Park- og naturområdets svar på Michelin-stjernene – det nye nordiske kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award (NGSA). Er din kommune neste på den eksklusive lista med Norges flotteste friluftsområde?

 

Nå kan din kommune smykke seg med kvalitetsstempelet NGSA – og bli første som får denne utmerkelsen for et friluftslivsområde. I anledning Friluftslivets År oppfordrer fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv alle Norges kommuner med allment tilgjengelige grøntområder, tilrettelagt for friluftsliv, å søke.

 

Ikke park – men friluftsområde

Tidligere vinnere er parkområder – nå er vi ute etter grøntområder som innbyr til friluftsliv i nærmiljøet. Norsk friluftsliv har for første gang har satt av midler for inntil tre søknader av denne typen friluftsområde. Dette er nybrottsarbeid, men vi har hele tiden utviklet kriteriene for at de også skal ivareta denne type område. Bak ordningen Nordic Green Space Award står et partnerskap med mer enn 25 forskjellige aktører i Norden.

 

Dette er kriteriene for å søke:

•             Alle kommuner i Norge kan søke.

•             Området det søkes for skal være et grøntområde tilrettelagt for friluftsliv.

•             For å komme i betraktning må kommunen som søker ha et godt forankret engasjement for søknaden.

•             Tre kommuner vil få betalt søknadsavgiften for ett friluftsområde. Avgiften inkluderer en bedømmelse av området gjennomført av en nordisk dommerkomite og en skriftlig vurdering av parkens kvaliteter.

•             Send inn en kort begrunnet søknad som sier noe om hvilket område og hvorfor kommunen mener dette område bør få NGSA. Frist for å søke 1. mai 2015.

 

Søknad sendes: post@norskfriluftsliv.no

 

Les mer om NGSA:

 

Fakta:

Målet med prisen er å stimulere forvaltere av allment tilgjengelige grøntområder til å løfte kvaliteten på disse, slik at de oppleves enda mer attraktive for befolkningen å benytte.

Nordic Green Space Award er en nordisk pris og et symbol på høy standard, et hederstegn og noe eier/forvalter kan benytte i sin markedsføring av området. Prisen kan utdeles til grøntområder som en dommerkomité har funnet verdig til dette. En slik pris skaper også forpliktelse til å opprettholde og videreutvikle områdets standard.

 

Bak prisen står fagorganisasjoner, universitetsmiljøer, kommuner og frivillige organisasjoner i Norden. Prisen har stor verdi og betydning for kommunen, fordi det står så mange tunge fagaktører bak.

 

Nordic Green Space Award er et nordisk kvalitetsmerke som deles ut til særlig utmerkede parker og grønne områder.

 

En dommerkomité vurderer hovedkriterier med en rekke underpunkter før en eventuell tildeling:

 

A. Struktur og generelle aspekter

B. Funksjonalitet og opplevelser

C. Forvaltning og organisasjon

 

I samarbeid med:

Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren (FAGUS)

Bad park Idrett

Del denne artikkelen