Dette er Friluftsloven

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Her finner du Loven om friluft (Friluftsloven).  

Friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Her finner du Loven om friluft (Friluftsloven).

 

Del denne artikkelen