Friluftslivsundervisning for elever med ulik kulturell bakrgrunn

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Jonas Herman Gøtz skrev i 2014 en kvalitativ masteroppgave og hvordan elever med minoritetsbakgrunn opplever friluftsliv-undervisningen, sammenlignet med etnisk norske elever. Resultatene er hentet fra intervjuer med 4 elever med etnisk norsk bakgrunn og 4 elever med minoritetsbakgrunn ved to videregående skoler på Oslos vestkant. Elevene gikk på idrettsfaglige linjer som så ut til å… Read more »

Jonas Herman Gøtz skrev i 2014 en kvalitativ masteroppgave og hvordan elever med minoritetsbakgrunn opplever friluftsliv-undervisningen, sammenlignet med etnisk norske elever. Resultatene er hentet fra intervjuer med 4 elever med etnisk norsk bakgrunn og 4 elever med minoritetsbakgrunn ved to videregående skoler på Oslos vestkant. Elevene gikk på idrettsfaglige linjer som så ut til å prioritere friluftsliv høyt. Studien indikerer at elevene lærer omtrent det samme, samtidig som de kan ha ulik oppfattelse av vanskelighetsgraden av aktivitetene. Alle elevene forklarte at de hadde et positivt inntrykk av å bedrive friluftsliv. Friluftsliv på vinteren så ut til å forsterke forskjeller mellom elever med minoritetsbakgrunn og etnisk norske elever, på bakgrunn av manglende erfaring med snø og is. Utfordringer ble i midlertidig sett på som positivt og høyt vektlagt av elevene.

Les masteroppgaven her: Friluftsliv og kulturell bakgrunn

Del denne artikkelen