Friluftslivstrender i Sverige

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Peter Fredman og Anders Lindhagen (2012) sitt studie gir en oversikt som viser at 40 prosent av den svenske befolkningen sier de «ofte» eller «svært ofte» tilbringer tid i naturen i helger og ferier. Turer i skog og mark har ligget på mellom 70 og 80 prosent siden slutten av 70-tallet og fram til i… Read more »

Peter Fredman og Anders Lindhagen (2012) sitt studie gir en oversikt som viser at 40 prosent av den svenske befolkningen sier de «ofte» eller «svært ofte» tilbringer tid i naturen i helger og ferier. Turer i skog og mark har ligget på mellom 70 og 80 prosent siden slutten av 70-tallet og fram til i dag. Trening utendørs har hatt en jevn økning i Sverige (fra 46 % i 1980 til 74 % i 2010). Mens jakt har vært stabil eller svakt økende, har fiske og bærplukking, i likhet med Norge, avtatt i popularitet. Samtidig har man i Sverige registrert økt sopplukking de aller seneste årene.

Studiet viser også til at kvinner er mest aktive når det gjelder det enkle hverdagsfriluftslivet (turer i skog og mark, spaserturer i nærmiljønatur) og mosjonsrettede aktiviteter (med unntak av jogging), mens menn dominerer motorisert friluftsliv og jakt og fiske. Forfatterne ser dette i sammenheng med at kvinner også er i flertall på de kommersielle trenings- og velværesentrene. I den forbindelse blir spørsmålet stilt om natur er i ferd med å bli en kulisse for mosjonsaktiviteter, samtidig som de konkluderer med at mosjon ser ut til å ha blitt en viktigere side ved friluftslivet.

Resyme av Øian, i Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer

Les mer om studiet Monitoring outdoor recreation trends in Sweden i rapporten fra The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges i Stockholm 2012 (s. 80 i rapporten).

Del denne artikkelen