Friluftslivstrender i Finland

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Resultater fra finske undersøkelser viser at befolkningens deltakelse ikke har endret seg mye i dette århundres første desennium: De viktigste endringene som blir pekt på er at alderskategorien 65-74 har høyere deltakelse når man sammenligner årene 2000 og 2010. En annen endring som framheves, er at befolkningens deltakelse er konsentrert til færre dager i året,… Read more »

Resultater fra finske undersøkelser viser at befolkningens deltakelse ikke har endret seg mye i dette århundres første desennium: De viktigste endringene som blir pekt på er at alderskategorien 65-74 har høyere deltakelse når man sammenligner årene 2000 og 2010. En annen endring som framheves, er at befolkningens deltakelse er konsentrert til færre dager i året, samtidig som folk deltar i flere aktiviteter enn tidligere. I 2000 deltok befolkningen i gjennomsnitt i 11 aktiviteter, mens tilsvarende tall i 2010 var 13. Noen aktiviteter som i 2000 var relativt marginale, har i løpet av en tiårsperiode fått en mer sentral plass, slik som fuglekikking, langsdistanseskøyting og stavgang (nordic walking). Forfatteren framhever at friluftslivets popularitet i Finland må sees i sammenheng med at 41 prosent av befolkningen har tilgang til fritidshus.

Resyme av Øian, i Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer

Les mer om undersøkelsen «Monitoring outdoor recreation trends in Finland» i rapporten fra «The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges» i Stockholm 2012 (s. 76 i rapporten).

Del denne artikkelen