Svenskt Friluftslivs friluftspolitiske program 2008

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Svenskt Friluftsliv ga i 2008 ut et friluftslivspolitisk program, kalt «Friluftsliv och Samhället». Programmet omfatter friluftslivspolitiske områder, som naturvern, folkehelse, skole- og ungdom, kultur, integrering og likestilling. Disse foreslås å ligge til grunn for en videreutviklet friluftslivspolitikk for å muliggjøre et friluftsliv for alle. Programmet inneholder både langsiktige mål og nærliggende, detaljerte og konkrete forslag,… Read more »

Svenskt Friluftsliv ga i 2008 ut et friluftslivspolitisk program, kalt «Friluftsliv och Samhället». Programmet omfatter friluftslivspolitiske områder, som naturvern, folkehelse, skole- og ungdom, kultur, integrering og likestilling. Disse foreslås å ligge til grunn for en videreutviklet friluftslivspolitikk for å muliggjøre et friluftsliv for alle.

Programmet inneholder både langsiktige mål og nærliggende, detaljerte og konkrete forslag, som for eksempel lovforslag og økte økonomiske ressurser. Å videreutvikle gode forutsetninger for friluftsliv er en rimelig måte å investere i god folkehelse. Det finnes store samfunnsøkonomiske gevinster ved at flere blir mer engasjert i friluftsliv. Programmet er ment som et verktøy for å påvirke beslutningstakere i staten, fylkene og kommunene, slik at flere mennesker får oppleve friluftslivets positive effekter.

Les programmet her: Friluftslivet och samhället

Les også Svenskt Friluftslivs friluftspolitiske program fra 2016: Friluftslivet och politiken 

Del denne artikkelen