Friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

SINTEF utga i 2009 i en rapport om friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet, etter oppdrag fra Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO). Av rapporten fremkommer det at det er en signifikant sammenheng mellom deltagelse i friluftsliv og helsetilstanden. I følge forfatternes beregninger vil en økning i friluftslivsaktiviteter ha en betydelig, selvstendig samfunnsøkonomisk verdi, både i form… Read more »

SINTEF utga i 2009 i en rapport om friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet, etter oppdrag fra Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO). Av rapporten fremkommer det at det er en signifikant sammenheng mellom deltagelse i friluftsliv og helsetilstanden. I følge forfatternes beregninger vil en økning i friluftslivsaktiviteter ha en betydelig, selvstendig samfunnsøkonomisk verdi, både i form av rekreasjonsverdi og i form av reduserte kostnader til helsetjenester og til sykefravær. Realisering av slike gevinster forutsetter at man klarer å aktivisere grupper av befolkningen som i dag ikke allerede er aktive, hevdes det. Det påpekes videre et behov for mer forskning på synergieffektene som fysisk aktivitet og naturopplevelse har på folks helse.

Les rapporten her: Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet

 

 

Del denne artikkelen