Friluftslivets betydning for ungdom med minoritetsbakgrunn

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Lise Katrine Jepsen Trangsrud skrev i 2012 en masteroppgave om friluftslivets betydning for ungdom med minoritetsbakgrunn. Resultatene fra studien er hentet fra kvalitative intervjuer med minoritetsungdom i Oslo. Masteroppgaven fokuserer på hvordan deltakelse i friluftsliv kan være et uttrykk for symbolsk makt, og på hvilken måte ungdom med minoritetsbakgrunn bruker friluftsliv for å konstruere sin… Read more »

Lise Katrine Jepsen Trangsrud skrev i 2012 en masteroppgave om friluftslivets betydning for ungdom med minoritetsbakgrunn. Resultatene fra studien er hentet fra kvalitative intervjuer med minoritetsungdom i Oslo. Masteroppgaven fokuserer på hvordan deltakelse i friluftsliv kan være et uttrykk for symbolsk makt, og på hvilken måte ungdom med minoritetsbakgrunn bruker friluftsliv for å konstruere sin identitet og tilhørighet i det norske samfunnet.

Trangsrud argumenterer for at minoritetsungdom opparbeider seg en form for norskhetskapital gjennom deltakelse i friluftslivet. Samtidig legges det vekt på at friluftsliv ikke bare er et norsk fenomen. Ungdom med minoritetsbakgrunn skaper en sammenheng i deres livshistorie ved å la friluftsliv bli en del av deres identitet som også rommer deler av kulturen fra opphavslandet. Studien konkluderer med at majoritetsbefolkningen i stor grad er ”fanget” i en forestilling om friluftslivets betydning for hva det vil si å være norsk. Trangsrud legger til grunn at det er nødvendig med en bevisstgjøring om at friluftsliv kan romme et mangfold av praksiser og meninger, også fra andre kulturer og land, dersom vi vil unngå at friluftsliv blir en form for fornorsking fremfor integrering.

Les masteroppgaven her: Friluftsliv for ungdom med minoritetsbakgrunn: symbolsk makt og norskhetskapital

Del denne artikkelen