Friluftslivets år 2025 – bli med ut i naturen!

Publisert – Sist oppdatert 15.11.2023
Foto: Joe Urrutia

Friluftslivets år 2025 skal løfte frem lokale aktiviteter i naturen og gjøre det enkelt for deg å finne din friluftsglede.

Friluftslivets år 2025 skal få frem alt det fine vi kan oppleve i naturen, det er en invitasjon til å være mer ute og en anledning til å gjøre det enklere for deg å finne din friluftsglede – i ditt nærområde. Vi skal få frem mangfoldet i hva friluftsliv er, og gjøre det mer tilgjengelig for alle, uansett alder, bakgrunn eller erfaring.

Hva er Friluftslivets år?

Friluftslivets år arrangeres hvert tiende år, og Klima- og miljødepartementet har gitt Norsk Friluftsliv oppdraget med å lede og gjennomføre året. Sammen med de 18 friluftslivsorganisasjonene som er medlem i Norsk Friluftsliv, lokale lag og foreninger, friluftsråd, myndigheter, fylkeskommuner og kommuner skal vi skape oppmerksomhet om friluftsliv over hele landet.

Kjernen i prosjektet er å synliggjøre og tilrettelegge lokale aktiviteter, og skape varige effekter relatert til målgruppenes opplevelse av friluftsliv. Vi skal introdusere barn, unge og andre målgrupper for opplevelser i naturen og bidra til læring av grunnleggende ferdigheter for et trygt friluftsliv. Enten du foretrekker organiserte arrangementer, eller å utforske på egen hånd, skal vi ha noe for deg.

Prosjektet er i innsiktsfasen

Arbeidet med Friluftslivets år er i den innledende fasen. Gjennom høsten 2023 vil vi lytte til mange for å få innspill på hva som skal være mål, budskap og aktiviteter i prosjektet.

Eksempler på hva vi ønsker innsikt og innspill om:

1. Friluftsliv for alle: Hvordan kan vi tilrettelegge for at alle, uavhengig av fysiske evner, økonomisk situasjon og bakgrunn, kan glede seg over naturen og alt den har å tilby?

2. Friluftsliv i nærmiljøet: Du trenger ikke reise langt for å oppleve naturen. Hvordan kan vi inspirere deg til å utforske og ta vare på din nærnatur, og oppdage muligheter for friluftsliv der?

3. Bærekraftig friluftsliv: Hvordan kan vi nyte naturen uten å skade den, bevare naturområder for fremtidige generasjoner og ivareta mangfoldet som lever der?

4. Friluftslivets helsefordeler: Hvordan kan vi vise at tid ute kan forbedre fysisk og psykisk helse?

5. Frivillig innsats: Friluftslivssamfunnet er bygget på frivillig arbeid. Hvordan kan vi løfte frem verdien av dette, og synliggjøre hvordan du også kan være med?

6. Samarbeid om friluftsliv: Hvordan kan vi samarbeid smart på tvers av organisasjoner, virksomheter og sektorer for å lykkes med å inkludere flere i friluftsliv?

Prosjektet vil bruke tid sammen med mange interessenter høsten 2023 for å fastsette målene for Friluftslivets år 2025.

Fakta om Friluftslivets år

  • Friluftslivets år er forankret i regjeringens Handlingsplan for fysisk aktivitet
  • Klima- og miljødepartementet har tildelt Norsk Friluftsliv oppdrag som prosjekteier og har prosjektledelsen
  • 18 medlemsorganisasjoner i Norsk Friluftsliv med totalt 950.000 medlemskap fordelt på over 5000 lokale og foreninger bidrar
  • Gjennomføres i samarbeid med myndigheter, fylker, kommuner, friluftsråd, skoler m.m.
  • Består av både lokale aktiviteter i hele Norge og nasjonale tiltak
  • Arrangeres hvert tiende år

Kontakt

Vi tar imot ideer, erfaringer, samarbeid, innsikt og spørsmål.


Marte Bøhm Nordahl

Prosjektleder Friluftslivets år 2025

Telefon: 920 40 948
E-post: martebohm.nordahl@norskfriluftsliv.no

Bjørnar Eidsmo
Kommunikasjonsansvarlig Friluftslivets år 2025

Telefon: 930 24 486
E-post: bjornar.eidsmo@norskfriluftsliv.no

Barn klatrer i trær.

Hva liker du å gjøre i naturen? Illustrasjonsbilde: Sondre Formo Lindheim /AVIA Produksjon AS

Del denne artikkelen