lill
lill

Friluftslivets år 2015 – hva nå?

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Friluftslivets år 2015 skapte et enormt engasjement over hele Norge. Nylig samlet mange av dem som bidro til at året ble en suksess seg på Oppdal for å oppsummere – og tenke framover! 22 prosent «mer friluftsliv»: Friluftslivets år er en nasjonal kampanje med mål å nå hele befolkningen, for å få flere ut i naturen…. Read more »

Friluftslivets år 2015 skapte et enormt engasjement over hele Norge. Nylig samlet mange av dem som bidro til at året ble en suksess seg på Oppdal for å oppsummere – og tenke framover!

22 prosent «mer friluftsliv»: Friluftslivets år er en nasjonal kampanje med mål å nå hele befolkningen, for å få flere ut i naturen. Gjennom samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner, friluftsråd og kommuner, har friluftslivets år blitt synlig der folk bor – gjennom en enestående og landsdekkende dugnad. Og innsatsen har gitt resultater: Foreløpige tall viser at hele 6 av 10 nordmenn har fått med seg at det er Friluftslivets år, og at Friluftslivets år har så langt i år gitt 22 prosent «mer friluftsliv» i Norge – omsatt til tall betyr det at nær 1 million av den norske befolkningen over 15 år har vært mer ute i naturen.

Hvordan videreføre suksessen?
-Friluftslivsorganisasjonene ønsker å videreføre det engasjementet som vi ser at «Friluftslivets år» har skapt i mange av landets kommuner. Vi har sett en fantastisk oppblomstring av mange aktiviteter. Året har skapt en rekke nye spennende prosjekter, og ført til nye gode samarbeid mellom lokale aktører som vil fremme naturopplevelser, trivsel og folkehelse i nærmiljøet – kommuner, fylkeskommuner, friluftsråd, frivillige friluftslivsorganisasjoner, private aktører og «nye» organisasjoner som nå har satset på friluftsliv for første gang, i skjønn forening. Friluftslivets år 2015 har vist hvor mye friluftsliv betyr for Norge – dette arbeidet må videreføres og forsterkes i årene som kommer, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Ser på mulighetene
På Oppdal ble utfordringer og nye muligheter for friluftslivet videre framover diskutert. Både Miljødirektoratet, Friluftslivsorganisasjonene, Friluftsrådene, Forum for Natur og Friluftsliv, en rekke fylkeskommuner og kommuner var blant deltakerne på erfaringskonferansen på Oppdal 1-2 desember. Deltakerne fikk smakebiter på mange spennende aktiviteter som har blitt utviklet eller fått et løft gjennom Friluftslivets år 2015 – som Naturpilotene, Oppdag nabolaget, Friluftsskoler, Bynære sykkelturer, Haikeligaen og #mittre.

Norsk-indiske Mala Wang-Naveen, journalist og forfatter, fortalte om en inders møte med den norske villmarken, og eventyrer Randi Skaug delte opplevelser fra sitt «saktegående» padleeventyr på havet. Hovedtemaer på konferansen var barn og unge i naturen, viktigheten av stien, allemannsretten og friluftslivets som integreringsarena i arbeid med minoriteter.

Avslører Årets Friluftslivskommune 2015!
-Vi må også skryte litt av de norske kommunene som tar friluftslivet på alvor, spesielt de 123 kommunene som i løpet av året gjorde vedtak om å bli en friluftslivskommune, sier Heimdal. Dette har ført til ny deltakerrekord med hele 56 kommuner som meldte seg på i konkurransen om tittelen «Årets friluftslivskommune 2015», med hele 17 av 19 norske fylker representert.

På Oppdal stod kun tre kommuner igjen i finalen i kåringen av «Årets friluftslivskommune 2015»: Evenes, Lier og Stavangerog det ble avslørt at det ble Lier kommune som gikk helt til topps.

-Vi mener at friluftslivet i Norge MÅ sikres midler til videreføring av aktivitetene og det positive engasjementet som er bygget opp av de frivillige organisasjonene sammen med kommuner og andre aktører i løpet av Friluftslivets år 2015. Staten har investert 6 kroner pr innbygger i Friluftslivets år – det er en liten, men god investering. Det er ingen tvil om at videreføring av midler til friluftslivsarbeid vil gi mer aktivitet i Norge, og bedre folkehelse, sier Heimdal.

Del denne artikkelen