Friluftslivet – vinner frem

Publisert

Friluftslivet har under behandlingen av Idrettsmeldingen styrket sin posisjon innen statlig idrettspolitikk.   Under stortingsdebatten om Idrettsmeldingen 7. mars,  trakk  politikerne frem friluftslivets viktige rolle. I kommentarene fra Familie- og kulturkomiteen er det en tydelig dreining fra kun et snevert idrettsperspektiv, til et bredere syn på statens idrettspolitikk til langt større grad å inkludere friluftsliv.  … Read more »

Friluftslivet har under behandlingen av Idrettsmeldingen styrket sin posisjon innen statlig idrettspolitikk.

 

Under stortingsdebatten om Idrettsmeldingen 7. mars,  trakk  politikerne frem friluftslivets viktige rolle.

I kommentarene fra Familie- og kulturkomiteen er det en tydelig dreining fra kun et snevert idrettsperspektiv, til et bredere syn på statens idrettspolitikk til langt større grad å inkludere friluftsliv.

 

FRIFO har, på vegne av sine medlemsorganisasjoner, vært en aktiv pådriver i prosessen med Stortingsmeldingen og vært tydelig på hvilke krav friluftslivet har til en fremtidig idrettspolitikk. Det er også gjennomført møter med partier både i posisjon og opposisjon.

 

Komiteen peker på at fysisk aktivitet og friluftsliv blir enda viktigere i årene som kommer, og at denne delen av idrettspolitikken bør få økt fokus og økte rammer fremover. Flertallet i komiteen peker videre på at fysisk aktivitet i form av friluftsliv når andre grupper enn den organiserte idretten. Friluftsliv er et svært viktig bidrag for å kunne nå målsettingen om å legge til rette for fysisk aktivitet for alle og derfor er et viktig område innen idrettspolitikken.

 

FRIFO har fått gjennomslag for de fleste kravene, men det gjenstår å se ord blir omsatt til handling.

 

FRIFOs krav:

 

  • Friluftsliv må i større grad defineres som en del av kultur- og idrettspolitikken, både ut i fra sin egenverdi, kulturelle betydning og som kilde til fysisk aktivitet.
  • Minst 2 % av idrettsmidlene må i 2013 gå til aktivitetstiltak gjennom Friluftsrådene og FRIFO.
  • Friluftsliv er i statlig sammenheng kraftig underfinansiert. Meldingen må i større grad legge opp til en solid vekst i friluftstiltak for barn og ungdom, og at tiltak for inaktive voksne umiddelbart blir en del av tiltakene.
  • Når spillemidler til idrett og fysisk aktivitet vokser, er det naturlig at friluftsliv får en større andel av veksten.
  • Det er behov for å gjennomgå regelverket for spillemidler til anlegg slik at det i større grad tilpasses friluftslivets behov.
  • Prinsipielt mener vi at fysisk aktivitet for barn og ungdom er for viktig til å avhenge av nordmenns gambling-lyst. Vi ville foretrukket at fysisk aktivitet var en del av KUDs ordinære budsjetter.

 

Link til idrettsmeldingen og merknader fra komiteen

 

 

Link til Stortingets TV vedr.  høring om Idrettsmeldingen

Del denne artikkelen