Friluftslivet i idrettspolitikken

Publisert

Friluftslivet er en viktig del av den statlige idrettspolitikken for å oppfylle målene om «idrett og fysisk aktivitet for alle». Friluftsliv gir fysisk aktivitet for mennesker i alle aldre, og kan utøves over hele landet året rundt. Sammen med den konkurransebaserte idretten tilbyr friluftslivet komplementerende aktiviteter med stor egenverdi for utøverne.   NORSK FRILUFTSLIV vil… Read more »

Friluftslivet er en viktig del av den statlige idrettspolitikken for å oppfylle målene om «idrett og fysisk aktivitet for alle». Friluftsliv gir fysisk aktivitet for mennesker i alle aldre, og kan utøves over hele landet året rundt. Sammen med den konkurransebaserte idretten tilbyr friluftslivet komplementerende aktiviteter med stor egenverdi for utøverne.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil at friluftsliv sidestilles politisk og økonomisk med den konkurransebaserte idretten.

Idrettsbegrepet har endret seg gjennom flere tiår. Fra å være et breddebegrep ble idrett i tråd med økende offentlig finansiering avgrenset til aktiviteter i regi av Norges Idrettsforbund. Det er ikke alltid lett å skille mellom idrett og friluftsliv, og det er vel ikke så viktig å lage skarpe skiller mellom disse heller. Breddefriluftsliv er en viktig forutsetning for god rekruttering til den idretten, og konkurransearrangementer motiverer for mye godt friluftsliv gjennom året.

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • Fremme friluftsliv som en kjerneaktivitet i statlig idrettspolitikk
  • Utvikle attraktive grøntområder nær der folk bor.
  • Sikre tilstrekkelige midler til vedlikehold av friluftsområder
  • At friluftslivet sikres midler til administrasjon og aktivitet på linje med den konkurransebaserte idretten
  • Sikre spillemidler til overnattingshytter i lavlandet

Del denne artikkelen