terapi
terapi

Friluftsliv som terapi

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Leiv Einar Gabrielsen

En samtale som føles uutholdelig inne på et trangt terapeutkontor, kan plutselig gå av seg selv når man er ute i naturen. Det har utendørsterapeutene ved Sørlandet sykehus erfart.

– Når man sitter sammen i en kano, så blir plutselig ikke stillheten klein lenger, forklarer Leiv Einar Gabrielsen.

Han er leder av prosjektet Friluftsterapi ved Sørlandet sykehus, et av mange forskningsprosjekter som vil bli presentert på konferansen Forskning i friluft 2018.

Naturopplevelser har en positiv effekt på psyken vår, det er det liten tvil om. I friluftsterapi brukes de positive effektene av å være i naturen aktivt i det psykiske helsearbeidet.

Gabrielsen fikk ideen da forsket på opplevelsen av mening i unge menneskers liv, i forbindelse med doktorgraden sin. Da la han merke til at mange fortalte om meningsfulle opplevelser knyttet til nettopp det å være i naturen. Etter hvert ble han også kjent med det internasjonale fagfeltet ‘wilderness therapy’, hvor naturen tas i bruk som et viktig terapeutisk element. Dette ble starten på et unikt prosjekt i norsk sammenheng.

Ut på tur

Friluftsterapi ved Sørlandet sykehus består av grupper på åtte ungdommer og tre terapeuter. Ungdommene er henvist til den psykiske helsetjenesten fordi de har ulike psykiske helseutfordringer som kommer i veien for dem i hverdagen. Dette kan for eksempel være depresjon, angst eller lavt selvbilde. Terapien foregår over tre uker, hvor den siste uka er en felles fjelltur.

Friluftsterapi er en klinisk behandlingsform, men det er også et forskningsprosjekt. Erfaringene så langt, viser at friluftsterapi ikke passer for alle, men at det er veldig virksomt for noen. 

– Det kan spesielt fungere bra for unge som er rastløse, eller som ikke er så komfortable med å sette ord på de vanskelige tingene i en vanlig samtalebasert behandlingsform, forteller Leiv Einar Gabrielsen.

Fjerner hverdagsstøyen

Et annet sentralt element av friluftsterapien er å fjerne hverdagsstøyen. Når man kommer vekk fra mobiltelefon, TV og iPad, står man i større grad står igjen med møtet med seg selv. – Det er noe med den settingen naturen tilbyr, som gjør at vi behandler tankene våre på en annen måte enn andre steder, sier Gabrielsen.

Ute på tur får ungdommene utfordre seg selv og utforske sin egen komfortsone. Med fiskestanga i hånden eller sittende rundt et bål, og får de selv muligheten til å ‘time’ det de har på hjertet.

Når naturen tas i bruk som terapirom, får både stillheten og ordene en annen klang.

gabrielsen

TERAPI I DET FRI: Felles friluftsaktiviteter er en viktig del av behandlingen. Foto: Leiv Einar Gabrielsen

Å gå på do bak samme busk

Utendørsterapeutene, som de selv kaller seg, opplever også at det å drive med friluftsliv med ungdommene  gjør noe med dynamikken dem imellom. Plutselig er de også turkamerater.

– Noe av gullet er at vi er sammen over tid i en setting som behandler oss alle likt, nemlig naturen, mener Gabrielsen. – Når det regner, regner det på alle. Og vi blir alle slitne av å bære sekken. Jeg pleier å si at det skjer noe med et mellommenneskelig forhold når du har gått på do bak samme busk.

Forskning i friluft

Ønsker du å lære mer om forskning innen friluftsfeltet?

På konferansen Forskning i friluft 2018, som finner sted 5. – 6. desember, kan du høre mer om Friluftsterapi og mange andre spennende forskningsprosjekter. Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen. Les mer om Forskning i friluft her.

Del denne artikkelen