Gratis brosjyre om friluftsliv og helse – på 12 språk

Publisert – Sist oppdatert 11.08.2021

I vår brosjyre Friluftsliv og helse kan du lese om hvordan friluftsliv og fysisk aktivitet i naturen er bra for både den fysiske og psykiske helsa.

Brosjyren forklarer på en enkel måte hva friluftsliv er. Den inneholder inspirasjon og tips om lavterskel-aktivitet ute i naturen samt hvilken effekt dette har på helsen.

I tillegg har vi samlet det viktigste fra brosjyren i et faktaark som også er oversatt på 12 språk.

Saken fortsetter under bildet.

Bestill her

Brosjyren Friluftsliv og helse er et nyttig verktøy for alle som ønsker å bidra til å få folk i naturen.

Du bestiller den gratis ved å sende en e-post til tonje@norskfriluftsliv.no

Husk å oppgi adresse og antall brosjyrer, faktaark (inkl språk) og plakater du ønsker å bestille.

Alle som vil kan bestille brosjyren. Den kan for eksempel være nyttig for organisasjoner, helsepersonell, frisklivssentraler, voksenopplæring og andre tilretteleggere.

Kan lastes ned

Under finner du også brosjyren digitalt

Brosjyre_NORSK

Brosjyre_ENGELSK

Faktaark_NORSK

Faktaark_ENGELSK

Faktaark_ARABISK

Faktaark_FARSI

Faktaark_LITAUISK

Faktaark_RUSSISK

Faktaark_SOMALI

Faktaark_THAI

Faktaark_TIGRINJA

Faktaark_URDU

Faktaark_POLSK

Faktaark_VIETNAMESISK

Plakat_Norsk

 

Les også>> Råd til turgåere i korona-tiden på 20 ulike språk

Del denne artikkelen