Friluftsliv lønner seg

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Flere undersøkelser måler den «den økonomiske verdien» av friluftsliv,  samt parker, grønne lunger og andre tilgjengelige friluftsområder i nærområder – og alle viser at det lønner seg, på mange måter. Friluftsliv har målbare konsekvenser: Den amerikanske Undersøkelsen «The Economics Associated with Outdoor Recreation, Natural Resources Conservation and Historic Preservation in the United States.” viser at… Read more »

Flere undersøkelser måler den «den økonomiske verdien» av friluftsliv,  samt parker, grønne lunger og andre tilgjengelige friluftsområder i nærområder – og alle viser at det lønner seg, på mange måter.

Friluftsliv har målbare konsekvenser: Den amerikanske Undersøkelsen «The Economics Associated with Outdoor Recreation, Natural Resources Conservation and Historic Preservation in the United States.” viser at friluftsliv, bevaring av naturressurser og historisk bevaring i USA har alle målbare økonomiske konsekvenser. Det totale bidraget fra utendørsaktiviteter i USA er nesten $ 821 000 000 000 i året, og genererer 6 435 000 amerikanske arbeidsplasser og USD 99 milliarder i føderale og statlige skatteinntekter. Dette inkluderer jakt og fiske, dyreliv og «menneskedrevne» idretter som fotturer, camping, ski, padling og sykling.

Lønnsomme parker: En annen undersøkelse fra USA, «The Economic Impact of Local Parks”, viser at drift og investeringer av lokale og regionale offentlige parketater genererte nesten USD 140 000 000 000 i den økonomiske aktiviteten og støttet nesten 1 million arbeidsplasser i USA i 2013.

Grønnstruktur: Undersøkelsen «Økosystemtjenester fra grønnstruktur i norske byer og tettsteder», foretatt av Vista Analyse, tar for seg verdien av såkalt «grønnstruktur» – det er veven av store og små naturpregede områder og sammenhenger i byer og tettsteder. Grønnstruktur i norske byer og tettsteder bidrar med mange ulike typer økosystemtjenester som er viktige for folks velferd og velvære i dagliglivet.

Les også:

«Naturen sletter bekymringer»

«Setter pris på naturen i Oslo»

«Se grønt – bli frisk!»

 

 

Del denne artikkelen