Barn ute i naturen
Barn ute i naturen

Friluftsliv i skolen med ny nettside

Publisert
Tekst: Christine Amdam – Foto: Sondre Formo Lindheim

Nytt design gjør innholdet mer brukervennlig og lettere tilgjengelig.

Friluftsliv i skolen er et prosjekt som finansieres av Klima- og Miljødepartementet. Prosjektet skal bidra til å nå målet fra handlingsplanen for friluftsliv som sier at : «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge». Nettsiden skal gi informasjon, motivasjon og inspirasjon til lærerne for å kunne fortsette med å ta elevene ut eller komme igang med det. Nå håper vi at det blir enda enklere for lærere og finne den informasjonen de trenger for å komme i gang med undervisning ute.

Årshjul for uteskole

Det kanskje aller viktigste innholdet på nettsiden vår er årshjulet for uteskole. Uke-temaene i årshjulet er et forslag fra oss og følger årstidene og noen merkedager. Årstidene kommer på forskjellig tidspunkt i vårt langstrakte land, og mange av temaene er generelle så de kan brukes når som helst og flere ganger. Hent inspirasjon her og gjør det til deres eget!

Ressurser til lærere

På nettsiden har vi også samlet en rekke ressurser til lærere som ønsker å bruke naturen som læringsarena. Vi har delt dem inn i tre kategorier; friluftsaktører, utstyr og materiell og kurs og opplæring.

Det er mange gode grunner til å ta elevene med ut i naturen. Her kan undervisningen bli mer praktisk, konkret og aktiv. Det kan være lettere å samarbeide og jobbe med relasjoner. I tillegg får alle litt fysisk aktivitet.

Del denne artikkelen