Friluftslivskultur i Norden

Publisert

Friluftsliv i Norden är unikt. Naturen har alltid försett oss med material och möjligheter däribland rekreation och hälsa. Friluftslivet är unikt i Norden tack vare flera faktorer. Vi har en stark koppling mellan natur- och kulturarv, vi har stora områden med orörd natur och vi har alla någon form av ”rätt till upphäll och vistelse i… Read more »

Friluftsliv i Norden är unikt.

Naturen har alltid försett oss med material och möjligheter däribland rekreation och hälsa.

Friluftslivet är unikt i Norden tack vare flera faktorer. Vi har en stark koppling mellan natur- och kulturarv, vi har stora områden med orörd natur och vi har alla någon form av ”rätt till upphäll och vistelse i naturen”, antingen baserat på lag eller sedvänjor.

Vi får inte glömma att introducera våra barn, barnbarn och nya medborgare till denna unika förmån och till det ansvar för naturen det medför.

Naturen är en naturlig lekpark, en pedagogisk och läkande miljö som är så viktig för folkhälsan och för miljöengagemanget.

Det är således viktigt att bevara den biologiska mångfalden, värna om landskap och kulturmiljöer och se till att vi även i framtiden har fri tillgång till natur i vår direkta närhet.

Allemansrätten ser lite olika ut i våra respektive länder men själva innebörden, att fritt kunna vistas i naturen på ett respektfullt sätt, utan att markägare eller lagstiftningen kan förbjuda det, är den samma. Allt fler flyttar in till städerna, 75-80% av nordens befolkning lever i eller i närheten av en större stad. Parker och tätortsnära grönområden blir därför allt viktigare att värna om.

1983 togs ”friluftslivet” upp som ett eget tema i det nordiska miljösamarbetet. Kort därpå stod ”tätortnära rekreationsarealer” på dagordningen. I slutet av 90 talet drevs ett starkare fokus på sambandet mellan friluftsliv och folkhälsa.  Idag kan vi säga att friluftslivspolitiken bygger på två likvärdiga ben, miljö och folkhälsa och sundhet. Dessa två ben ger tillsammans ökad livskvalitet.

Naturen tar fram något grundläggande hos oss. Den ger oss livsglädje och den hjälper oss att uppnå mental balans när den moderna livsformen sliter hårt på oss. Experter menar att ett liv utan kontakt med natur inte är hälsosamt.

(Bygger delvis på Naturopplevelse og folkesunnhet – sammenfatning sid 14 i rapporten ”Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse”)

 

Del denne artikkelen