Fremtidens friluftsliv (slik det så ut i 2006)

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Teknologirådet utga i 2006 rapporten «Fremtidens friluftsliv», som rettet blikket 15 år frem i tid og utviklet tre scenarier for friluftslivet i 2020. Teknologirådet nedsatte en ekspertgruppe bestående av ulike friluftslivsaktører med like og ulike interesser. Analysen og eksisterende trender i friluftslivet tydet på at friluftslivet i Norge kunne endre seg betydelig i årene som… Read more »

Teknologirådet utga i 2006 rapporten «Fremtidens friluftsliv», som rettet blikket 15 år frem i tid og utviklet tre scenarier for friluftslivet i 2020. Teknologirådet nedsatte en ekspertgruppe bestående av ulike friluftslivsaktører med like og ulike interesser.

Analysen og eksisterende trender i friluftslivet tydet på at friluftslivet i Norge kunne endre seg betydelig i årene som kom. Økt kjøpekraft, større krav til effektiv bruk av fritid, økt urbanisering, flere ønsker om unike opplevelser, nye grupper brukere av norsk natur og primærnæringer med behov for nye inntektskilder var noen av faktorene som så ut til å skape endringer.

Rapporten viste til at endringene i friluftslivet kunne få konsekvenser for miljø, folkehelse, næringsutvikling, bosettingsmønstre, fordeling av beslutningsmyndighet og vårt forhold til naturen. Endringene kunne skape muligheter, utfordringer og debatt.

Rapporten la til grunn at relevante problemstillinger burde identifiseres og drøftes tidligst mulig, slik at norske myndigheter kan utvikle en friluftslivspolitikk tilpasset virkeligheten.

Rapporten identifiserte og drøftet 4 hovedproblemstillinger for fremtidens friluftsliv (slik det så ut i 2006):
1. Hvordan håndtere et mangfoldig friluftsliv?
2. Hva er akseptabel kommersialisering?
3. Trenger vi en ny friluftslivforvaltning?
4. Hvordan sikre kompetanse om friluftsliv?

Les hele rapporten her: Fremtidens friluftsliv – scenarier for bruken av norsk natur i 2020

Del denne artikkelen