Klima 

Framtidas friluftsliv – uten snø?

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Hva skjer med friluftsliv, skiidrett og reiseliv dersom snøen forsvinner i framtida på grunn av klimaendringer? – Klimakrisen er det største problemet her, ikke selve mangelen på snø. Friluftslivet vil tilpasse seg, sier Siri Meland i Norsk Friluftsliv. Friluftsliv blir stadig mer populært. I 2014 ble det hele 200 millioner skogsbesøk til fots. I 2015… Read more »

Hva skjer med friluftsliv, skiidrett og reiseliv dersom snøen forsvinner i framtida på grunn av klimaendringer? – Klimakrisen er det største problemet her, ikke selve mangelen på snø. Friluftslivet vil tilpasse seg, sier Siri Meland i Norsk Friluftsliv.

Friluftsliv blir stadig mer populært. I 2014 ble det hele 200 millioner skogsbesøk til fots. I 2015 oppga over halvparten av Norges befolkning at de skulle på ski. Snø og ski er en sterk del av vår norske identitet og en viktig kulturbærer. Hva skjer med det snøbaserte friluftslivet dersom klimaet endres dramatisk, og hvordan kan vi sikre skigleden for framtidige generasjoner? Debatten på Miljødirektoratets seminar på Litteraturhuset 9. mars handlet om klima, vinteridrett og snøbasert reise- og friluftsliv, der Skiforbundet, Skiforeningen, NHO reiseliv Innovasjon Norge og Alpinanleggenes landsforening var medarrangører.

Haster å løse klimakrisen
-Klimaproblemet er det største problemet her, ikke selve mangelen på snø – og det er dette vi først og fremst bør løse. Men det er ingen tvil om at snø og ski er viktig for Norge og det norske folk. Friluftsliv uten snø og skiaktiviteter i lavlandet er en trist tanke, og et scenario vi fortsatt kan og bør unngå – men det haster. Vi etterlyser derfor ansvarlige fremtidsrettede politikere som viser vei og handling, både gjennom pisk og gulrot, sa Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv.

Mer sosial ulikhet med mindre snø?
Meland peker på at friluftsliv er den foretrukne aktiviteten for folk flest (95%), spesielt blant de som er lite fysisk aktive, og uansett sosial tilhørighet.

– Det er klart vi er bekymret. Blir vinterfriluftslivet år 2100 en luksusaktivitet for de få, når de fleste må reise langt til fjells for å oppleve aktiviteter på snø? Ski er Norges nasjonalsport og en viktig kulturbærer. Mister vi vinteren, mister vi noe av vår identitet, frykter Meland.

-Vil Norge bli mer likt alpene i fremtiden, med snøfattige vintre i lavlandet? Med gondoler og heiser opp til snøen. Vil vinterfriluftslivet kommersialiseres på samme måte? Vil vi i fremtiden måtte betale for å bruke utmarka slik som i Alpene? Vi opplever allerede at det er stort press på allemannsretten og at friluftsloven brytes mange steder i Norge, blant annet ved å kreve betaling for å bruke skispor i utmarka.

Friluftslivet vil tilpasse seg
-Heldigvis er friluftslivet mye mer mangfoldig enn å gå eller stå på ski. Å produsere kunstsnø er ikke en varig løsning. For det blir ikke friluftsliv å gå på kunstsnø i en 500 meter rundløype. Naturen og været er premissleverandører for friluftslivet, og vi vil tilpasse oss.  De frivillige organisasjonene vil jobbe for å fylle naturen med folk, uansett vær og klima, snø eller ikke, sier Siri Meland

Nærmiljøet blir viktigere
Meland mener at når klimaet endres blir mer regn er et større problem enn mangel på snø. – Klimaendringene vil kreve mer og annerledes tilrettelegging enn i dag. Det blir viktig og nødvendig å tilrettelegge for gode naturopplevelser der folk bor. Det må ikke bli slik at for å være i eller oppleve naturen må vi reise langt. Kommuner må i større grad verne om naturen i nærmiljøet og tilrettelegge den slik at den tåler et våtere klima. Nærfriluftslivet blir ikke lengre vinterfriluftsliv.  Men med riktig tilrettelegging vil flere nyte godt av naturen hele året.

-Våre medlemsorganisasjoner vil på ulike måter få utfordringer med konsekvensene av klimaendringene, de viser allerede stor vilje til omstilling og innovasjon. Vi tror flere vil glede seg over aktiviteter i naturen i 2050 – med eller uten snø, sier Meland.

Paneldebatt om framtidas vinter

BILDET: I debatten om framtidens vinter deltok blant andre skipresident Erik Røste i Norges skiforbund, generalsekretær Erik Eide i Skiforeningen, politisk rådgiver Siri Meland i Norsk Friluftsliv og Heidi Arnesen, planlegger i Trondheim bydrift.

Les mer om klima og vinter

 

 

Del denne artikkelen