Guri Melby ved Akerselva
Guri Melby ved Akerselva

– Fra storbyen til marka på 30 min

Publisert – Sist oppdatert 04.02.2020

Da trønder Guri Melby (V) flyttet til Oslo, skjønte hun ikke hvorfor alle snakket om denne «marka». Helt til en dag hun syklet opp langs Akerselva – og det tok mindre enn en halvtime fra byen til hun var alene i skogen.

– I Oslo er vi så heldige at vi ikke trenger å reise langt for å komme til naturen. Grønne lunger betyr enormt mye for oss som bor i byer. Og jo flere vi blir i byene, jo viktigere blir det, sier Melby, som selv har jobbet som byråd i Oslo for å bevare og utvikle de grønne lungene i Oslo.

Hva betyr friluftsliv for deg?
– Hovedsakelig to ting: Fysisk aktivitet og naturopplevelser. Mitt friluftsliv er det nære friluftslivet, der jeg bor. Det er lett tilgjengelig, og jeg trenger ikke bil. Grønne områder betyr enormt mye for oss som bor i byer.

Har du noen favorittsteder i naturen hvor du liker å være?
– En tur rundt Nøklevann i Østmarka er fantastisk. Det er rett ved byen, men likevel ordentlig marka, ekte natur. Her er det så mange muligheter! Du kan gå tur i skogen på de mange stiene, jogge rundt vannet eller trille tur med barnevogn, plukke sopp og bær, brenne bål, spise niste, bade, gå på ski og skøyter på vannet om vinteren. Her er også kulturminner og historiske steder, samt hyggelige markastuer.

Har du noen gang overnattet ute?
– Ikke i voksen alder. Men da vi var små, sov vi ofte i telt i hverandres hager. Det var «nærfriluftsliv» med mat og soveposer! Jeg foretrekker nok hytteliv.

Har du noen spesielle opplevelser i natur som du husker godt?
– Jeg er opprinnelig fra Orkdal i Sør-Trøndelag og gikk mye på tur som barn. Familien hadde hytte ved et lite vann, og jeg hadde ikke alltid lyst til å være med på tur. Men det var alltid utrolig deilig når vi var kommet dit. Noen turer var slitsomme, men i ettertid er jeg veldig glad for at jeg ble «presset» litt! En ekstra fin opplevelse hadde jeg da jeg var ny i Oslo i 2011: Jeg syklet langs Akerselva fra Oslo sentrum og oppover Maridalen. På under en halvtime gikk jeg fra by til mark. Da skjønte jeg plutselig alt snakket om Oslomarka, for jeg opplevde selv den unike og spennende nærheten til byen.

Hva gjør disse opplevelsene med deg?
– For meg handler det om avveksling. Jeg kommer bort fra «bymaset». Ting går saktere, det er rolig og fredelig. Man skal ikke undervurdere naturverdien; av dyr, planter – det er et stort mangfold som vi trenger og må ta vare på.

Hva betyr naturopplevelser for deg som politiker?
– Natur og miljøvern er viktig. Jeg mener friluftsliv er en viktig måte å få flere til å sette pris på det vi har. Jo flere som ser og opplever den verdien, jo flere vil gjøre en innsats for å ta vare på naturen. Vi har et ansvar for å overlevere naturen i MINST like god stand som vi fikk den. Og når jeg sier minst, er det fordi vi i tillegg til å hindre tap av natur, også har et ansvar for å rydde opp i tidligere ødeleggelser.

Hva ser du som de viktigste utfordringene for natur og friluftsliv i Norge?
– Hvis jeg var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ville jeg sikret mer penger til vern av arealer. Til skogvern, nasjonalparker og bynære områder. Jeg ville jobbet for å hindre mer støy og motorbruk i naturen. Han har også et stort ansvar og makt til å hindre utbygging i strandsonen, som er under enormt press. Jeg ville også gitt mer støtte til organisasjoner som bidrar til å fremme friluftsliv. Aktivitetstilbud, kampanjer og informasjon er viktig. Som innflytter til Oslo brukte jeg selv mye tid på å finne ut av de mange gode mulighetene her. Et godt eksempel er DNTs trilleturer rundt i byen. Men vernet først – naturen er selve grunnlaget for friluftslivet. Det er mer enn nok områder å bygge ut enn de grønne områdene.

 

Guri Melby

Det har blitt satset på tilrettelegging av flotte turstier og parker i Oslo. Guri Melby (V) mener disse er svært viktige for folk i Oslo og brukes av mange – inkludert henne selv.  – Som småbarnsmor er jeg en av mange i Oslo som har stor glede av de grønne turområdene i byen, sier hun. Foto: Lill Haugen.

Hvordan skal vi få flere ut i naturen?
– Mange bruker naturen, men utfordringen er å få med flere, oftere. Det er en viktig oppgave for det offentlige. Vi må ha stier og lett tilgjengelige turområder. Men vi klarer det ikke uten de frivillige organisasjonene. De har en viktig rolle ved å informere og arrangere aktiviteter. De lokale ildsjelene er utrolig verdifulle. Det er også en sosial dimensjon ved å møte andre i organisasjoner, det handler også om et felleskap, ikke bare natur og friluftsliv. Organisasjonene gir også trygghet og kunnskap. Kampanjer som Friluftslivets år og Friluftslivets uke gjør at flere blir motivert og «oppdager» friluftsliv. Aktører som Frigo og BUA som bidrar med utstyrer også svært viktig.

– For å få nye grupper til å bruke naturen må vi ha økt tilrettelegging, samtidig som vi må skåne de mest sårbare områdene. Vi må legge bedre til rette for både bevegelseshemmede, unge og for eldre, uten at det går på bekostning av ro og fred. Jeg tror det kan være fornuftig med en liberal praksis i noen deler av marka – som for eksempel Sognsvann, som også fungerer som en port videre inn i Oslomarka. Jeg mener også at vi må satse mer på friluftsliv i barnehager og skoler. Lærer barna å bli glad i naturen når de er små, er det lettere å oppsøke naturen i voksen alder.

 

Har du et friluftstips du vil dele med andre?
– Dette er kanskje særlig aktuelt for oss som bor i eller nær de store byene, men uansett: Bruk sykkel for å komme deg ut av byen og et godt stykke på vei, så gå en tur! Da får du sett nye områder, og du slipper å bruke bil for å komme deg ut i naturen.

 

Skal du sove ute på #nattianturen 2. september?
– Ja det skal jeg!

 

Guri Melby ved Akerselva

Akerselva midt i byen er godt tilrettelagt med en fine turstier – og laksetrapper! Det innfelte bildet er fra Nøklevann, ett av Guri Melbys friluftsfavoritter. Foto: Lill Haugen

 

Les flere politiker-intervjuer her

Dette er Friluftslivets uke

Del denne artikkelen