Forventninger til offentlig planlegging

Publisert

Plan- og bygningsloven fra 2009 har fått inn nye bestemmelser, som krever at regjeringen, hver fjerde år, utarbeider et dokument om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Målet er å fremme bærekraftig utvikling. I det første dokumentet, som ble lagt fram i dag, forventer regjeringen blant annet at fylkeskommunene og kommunene legger til rette… Read more »

Plan- og bygningsloven fra 2009 har fått inn nye bestemmelser, som krever at regjeringen, hver fjerde år, utarbeider et dokument om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Målet er å fremme bærekraftig utvikling.
I det første dokumentet, som ble lagt fram i dag, forventer regjeringen blant annet at fylkeskommunene og kommunene legger til rette for fysisk aktivitet i hele befolkningen. Friluftslivets arealbehov skal ivaretas i planleggingen.
Norsk Friluftsliv mener at dokumentet tar opp viktige temaer, og forventer at fylkeskommunene og kommunene følger opp dette i planleggingsarbeidet.

Del denne artikkelen