Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) søker administrasjonsleder

Publisert – Sist oppdatert 27.01.2020

Har du erfaring fra personal- og administrasjonsledelse? Kan regnskap og har gode kommunikasjonsevner? Se her!

Foto: Elise Fonn

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) søker Personal- og administrasjonsansvarlig

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er etablert med følgende formål: Nasjonalt skal FNF ivareta arbeidsgiveransvaret for koordinatorer i fylkesvise Forum for natur og friluftsliv (FNF) og følge opp det faglige arbeidet i disse. I fylkene skal FNF være et forum for å fremme og styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene og være en del av et felleskompetansenettverk innen natur og friluftsliv mellom organisasjonene på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) søker Personal- og administrasjonsansvarlig (Administrasjonsleder). Administrasjonsleder er i tittelen ansvarlig for den daglige driften av FNF. Dette innbefatter både driftsoppgaver, økonomioppgaver samt utviklingsoppgaver som er bestemt av styret.

Arbeidsoppgaver

Administrasjonsleder har fullmakter til å organisere FNF-s daglige drift og personaloppfølgingen av FNF-koordinatorene slik Administrasjonsleder mener er best. Administrasjonsleder skal ikke utføre alle oppgaver selv, men skal påse at alle viktige oppgaver blir godt organisert, planlagt og gjennomført. I dette ligger det å sørge for at ansvar for oppgaveutførelsen er plassert og gjennomføres rettidig og i tråd med styrets føringer.

 • Kommunikasjon og oppfølging av FNF-fylkenes styreledere og styremedlemmer
 • Administrasjons- og personalansvar for FNF-koordinatorer
 • Ansettelse av FNF-koordinatorer i samarbeid med FNF fylkesstyrer
 • Lønnskjøring, håndtering av permisjoner og fravær
 • Reiserefusjon, utbetaling av driftstilskudd til fylkes FNF-ene
 • Fakturaer, prognoser, likviditetskontroll
 • Utarbeide utkast til årlig budsjett for FNF, rapportering til styret og legge frem årsregnskap
 • Forberedelser av sakspapir til styremøter og skrive protokoll
 • Løpende kommunikasjon med koordinatorene, samarbeidspartnere, FNFs eierorganisasjoner og KLD
 • Bidra til å styrke FNF-organisasjonens rolle som en viktig aktør i natur- og friluftsliv, areal- og plansaker i sine regioner, fylker og kommuner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med fag- og personalansvar
 • Erfaring med regnskap og lønnskjøring
 • Rapportering til styret
 • Erfaring fra lignende stillinger
 • Forståelse for systemer
 • Gode kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

Som Administrasjonsleder må du være flink til å kommunisere til ulike nivåer i organisasjonen. Vi ser etter deg med evne til å gjennomføre arbeidsoppgaver på en god måte. Det vil være enklere å oppnå suksess i arbeidet dersom du tar tak i utfordringer, og er målbevisst, positiv og løsningsorientert.

FNF tilbyr

Bedriften tilbyr spennende utfordringer og en arena for kompetanseutvikling. Du vil ha gode muligheter til å utvikle deg innen personal- og administrasjonsledelse og bidra på et lokalt, regionalt og sentralt nivå! I utgangspunktet er stillingen tenkt som et 4 årig åremål, med mulighet for to perioder.

Stillingsutlysningen er hentet fra Finn.no. For spørsmål om stillingen og informasjon om hvordan du søker, se HER.

Norsk Friluftsliv er en av aktørene som står bak FNF, sammen Naturvernforbundet, Norges Jeger og fiskerforbund, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes landsforbund.

Del denne artikkelen