Fortsatt vannsamarbeid

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Norsk Friluftsliv, SABIMA og SRN er enige om å fortsette samarbeidet om oppfølging av vanndirektivet også inn i 2014. Det er behov for betydelig innsats for bedre vannkvalitet og styrke samarbeidet på alle nivåer.   Nødvendig samfunnsutvikling og næringsvirksomhet påvirker naturen og betinger at noen også overvåker kvaliteten på vannet som vi alle er avhengig… Read more »

Norsk Friluftsliv, SABIMA og SRN er enige om å fortsette samarbeidet om oppfølging av vanndirektivet også inn i 2014. Det er behov for betydelig innsats for bedre vannkvalitet og styrke samarbeidet på alle nivåer.

 

Nødvendig samfunnsutvikling og næringsvirksomhet påvirker naturen og betinger at noen også overvåker kvaliteten på vannet som vi alle er avhengig av. Alt som lever er avhengig av vann, og en rekke arter er direkte påvirket av vannets kvalitet og mengde. Energiutbygging gir strøm, men kan også påvirke negativt arter som for eksempel er avhengig av stabile mengder med vann.

 

Innføringen av EUs vanndirektiv i Norge setter en rekke krav til vannkvaliteten, og viser at Norsk vannforvaltning er lagt fra det høye nivået mange har trodd vi var på. Myndighetene har opprettet et aktivt samarbeid mellom forvaltning og ulike grupper, herunder frivilligheten, inndelt landet i vannregioner og initiert lokale referansegrupper for å få til aktiv medvirkning i vannforvaltningen.

 

Etter flere års arbeid, identifiserer frivilligheten fortsatt en rekke problemer i vannsamarbeidet med myndighetene og vannregionene: En rekke ikke fungerende lokale referansegrupper, manglende informasjon til grupper som er  opprettet, frivilligheten får ikke alltid plass i relevante arbeidsgrupper, møter på dagtid begrenser frivillig deltakelse, tungt fagspråk og opplevelsen til tider av å sitte i grupper som «gisler» uten reell påvirkningsmulighet.

 

Bilde fra venstre: Lasse Heimdal – Norsk Ffriluftsliv (tidl FRIFO), Åsa Renman – vannkoordinator, Arnodd Håpnes – SRN/ Naturvernforbundet, Christian Steel – Sabima.

 

FRIFO, SABIMA og SRN vil oppfordre regjeringen til større bevilgninger til vannforvaltningen og foreninger til å mobilisere i arbeidet for bedre vannforvaltning. Manglende veiledere må også fullføres.

 

Et viktig mål er å få de lokale referansegruppene til å fungere godt. Lag og foreninger oppfordres også til å kontakte FNF koordinatorer og SABIMA/ FRIFO/ SRNs vannkoordinator dersom det er behov for assistanse til å jobbe med konkrete vann-relaterte utfordringer i deres områder.

Del denne artikkelen