Førstehjelp for folkehelsa

Publisert – Sist oppdatert 31.01.2020
Tekst: Wanda Nordstrøm – Foto: Wanda Nordstrøm

Bak humor og ablegøyer hadde Norsk Friluftsliv et alvorlig budskap til regjeringens forhandlere: Den beste måten å dekke alle partienes krav er å investere i folkehelse.

En rekke frivillige organisasjoner besøkte regjeringens forhandlere på Granavolden. Norsk Friluftsliv var blant de som var på plass, sammen med bl.a. Frivillighet Norge, for å gi innspill til regjeringsforhandlingene.

Alvorlig moro

Generalsekretær Lasse Heimdal overrakte et førstehjelpskrin med utstyr som kunne lette på stemningen ved fastlåste forhandlinger. Skrinet var fylt med alt fra løsbarter til partyhatter, med budskapet om at det er mye folkehelse i en god latter.

Bak tull og tøys var det et alvorlig budskap om å prioritere folkehelsa. Ved å investere i forebygging, friluftsliv, fysisk aktivitet og frivillighet kan man redusere de enorme helseutgiftene.

– Friluftsliv er en god kilde til bedre livskvalitet og god helse. For de minst aktive gruppene er god tilrettelegging, trygghet, enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder viktig. Å investere i lavterskeltiltak og frivillighet er både lønnsomt og effektivt, sier Heimdal.

Erik Lunde fra Kristelig Folkeparti tok imot førstehjelpskrin fra Norsk Friluftsliv.

Lønnsomt å investere i folkehelse

SSB har estimert samlede helseutgifter i 2017 til 342 milliarder, med en vekst på 16 mrd. i året i snitt de tre siste årene. Videre viser folkehelseinstituttet til at 87 prosent av samfunnets sykdomsbyrde skyldes ikke-smittsomme sykdommer. En stor andel av dette er knyttet til livsstil, hvor de viktigste årsakene til u-helse er dårlig kosthold, lite fysisk aktivitet, tobakk og alkohol.

– Folkehelsa er en av de største utfordringene vi har i samfunnet. Forebygging vil holde flere friske, flere i arbeid og lengre i arbeid. Det vil også være færre som vil ha behov for kommunale omsorgstjenester, mener Lasse Heimdal.

Han viser til en beregning fra Vista Analyse som viser en mulig samfunnsøkonomisk gevinst ved en begrenset økning av den fysiske aktiviteten i befolkningen til 80 milliarder kroner.

Norsk Friluftsliv oppfordrer regjeringen til å gi folkehelseministeren et godt handlingsrom og ønsker lykke til videre i forhandlingsinnspurten!

Del denne artikkelen