Forskning relatert til uteskole

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Peter Bentsen sammenfattet i 2013 en oversikt over flere danske forskningsresultater i relasjon til uteskole. Resultatene bygger blant annet på en litteraturstudie, to nasjonale spørreundersøkelser, samt forsknings- og utviklingsprosjekter. Problemstillinger som tas opp er hva uteskole er, hvorfor uteskole bør prioriteres, hvordan man kan gjennomføre uteskole, hvor mange som praktiserer uteskole, hvem som praktiserer uteskole, hvor… Read more »

Peter Bentsen sammenfattet i 2013 en oversikt over flere danske forskningsresultater i relasjon til uteskole. Resultatene bygger blant annet på en litteraturstudie, to nasjonale spørreundersøkelser, samt forsknings- og utviklingsprosjekter.

Problemstillinger som tas opp er hva uteskole er, hvorfor uteskole bør prioriteres, hvordan man kan gjennomføre uteskole, hvor mange som praktiserer uteskole, hvem som praktiserer uteskole, hvor man praktiserer uteskole, hvorfor noen ikke praktiserer uteskole og hva som er viktig for å iverksette mer uteskole fremover.

Les artikkelen her: Forskning i relation til udeskole: Hvad, hvorfor, hvordan, hvor mange, hvem, hvor, hvorfor ikke og hvor hen?

Del denne artikkelen