tur
tur

Forskning i Friluft 2018: Friluftsliv gjennom 150 år

Publisert – Sist oppdatert 14.12.2021

Her finner du program og presentasjoner fra konferansen Forskning i Friluft 2018, som fant sted 5. – 6. desember i Tønsberg.

Konferansen ble arrangert i forbindelse med Den Norske Turistforenings 150 års-jubileum.

Hovedformålet med Forskning i friluft er å formidle friluftslivsforskning til de som er brukere av slik kunnskap, støtte opp under relevante fagmiljøer, styrke friluftslivsforskningens posisjon og skape gode møteplasser for denne. Blant hovedtemaene på årets program var naturen i skole og barnehage, naturbasert reiseliv, mangfold og inkludering og bærekraftig forvalting.

Program og konferanserapport

Se programmet for Forskning i Friluft 2018.

Her finner du konferanserapporten fra Forskning i friluft 2018.

Presentasjoner

Under finner du presentasjonene fra konferansen.

Onsdag 5. desember

Klokken 11.00

Plenum : Velkommen: https://www.youtube.com/watch?v=iqmu3gKsHgg

Klokken 13.45

Sesjon 1: Historiske tilbakeblikk: https://www.youtube.com/watch?v=2Y4kjCC8Nb8

Sesjon 2: Naturen i skole og barnehage: https://www.youtube.com/watch?v=0XJquLrdz8E

Klokken 16:00

Sesjon 3: Naturbasert reiseliv: https://www.youtube.com/watch?v=16DWL_dchUE

Sesjon 4: Friluftsliv – barn og unge: https://www.youtube.com/watch?v=-bQ-VYgX47o

Sesjon 5: Hverdagsfriluftsliv, nærtur og folkehelse: https://www.youtube.com/watch?v=TZ6BaTu8z80

 

Torsdag 6. desember

Klokken 08.30

Sesjon 6: Friluftsliv – mangfold og inkludering: https://www.youtube.com/watch?v=6GVYVBvhwUk

Sesjon 7: Friluftsliv – mening og motivasjon: https://www.youtube.com/watch?v=N7f-Jb-if8s

Sesjon 8: Friluftsliv og bærekraftig forvaltning: https://www.youtube.com/watch?v=CVN2SBHIPs4

Klokken 13.00

Plenum: https://www.youtube.com/watch?v=p5ivn-lrhV4

Del denne artikkelen