Forskning i Friluft 2005

Publisert – Sist oppdatert 16.12.2021

Her finner du presentasjonene fra konferansen Forskning i friluft 2005, som fant sted på Røros 1. og 2. desember.

Presentasjoner

Under finner du foredragene fra konferansen.

BEACH SANDALS IN THE AUTUMN WOODS – Nils O Vikander

BØRS ELLER NATURKATEDRAL – Børre Dervo

EN KARTLEGGING AV BRUKEN AV SKOLENS REFERANSEOMRÅDER – Roar Kråkenes

ENDRINGER OG STABILITET I NORSK UNGDOMS FRILUFTSLIVSUTDØVELSE – Alf Odden

FLYSTØY I FRILUFTSOMRÅDER – Norun Hjertager Krog

FORNEMMELSE FOR STIEN – Annette Bischoff

FORVALTNING AV STRANDSONEN – K B Stokke og A Tennøy

FRILUFTSLIV FOLKEHELSE FORSKNING – Eli Ragna Tærum

FRILUFTSLIV I SVERIGE – Peter Fredman

FRILUFTSLIV OG SKOLE,  Per Egil Mjaavatn

FRILUFTSLIVSHISTORIER – Kirsti P Gurholt

FRILUTTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE – Marit Espeland

HOLDNINGER TIL NATUREN – J E Nerland og N O Vikander

HØY PULS I UTESKOLEN,  I Fjørtoft og R Larsen

I GRØNT I DET GRØNNE – Tommy Johansen

LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL – Margrete Skår

OMFANGET AV FRILUFTSLIVSAKTIVITETER I GRUNNSKOLENE – T E Arnesen og J E Nerland

OPPSUMMERING AV fORSKNING I FRILUFT 2005 – Kari E Fagernæs

SKAL VI SLANKEOPERERE – Jens Marcussen

STORE, RUNDE STRUKTURER I NORSK NATUR – S O Krøgli og H Dypvik

UNGDOM I DANMARK – Hans Jørgen Fisker

UNGDOM, IDRETT OG FRILUFTSLIV – O Krange og Å Strandbu

URBANISERING AV HØYFJELLET – Sidsel Mæland

UTESKOLE OG FYSISK AKTIVITET- O Hallås – T Kristiansen og I Grønningsæter

UTFORDRINGER OM FORSKNING PÅ HELSE OG FRILUFTSLIV – Kjetil Bjørklund

UTFORDRINGER OM FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE – Kjetil Drangsholt

Å LADE BATTERIA – Odd Inge Vistad

Å SETTE PRIS PÅ FRILUFTSLIV – Ragnhild Skogheim

 

Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv. En kunnskapsoversikt
Fjørtoft, Ingunn og Reiten, Tone 2003. Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv. Rapporten kan lastes ned her.

 

Del denne artikkelen