Forskning i friluft 2005 og 2002

Publisert – Sist oppdatert 10.03.2020

Rapportene  fra konferansene Forskning i friluft 2005, Røros 1. og 2. desember og Forskning i friluft 2002, Øyer 19. – 20. november, kan bestilles hos FRIFO for kr 100,- (+ porto), eller lastes ned.

Her er foredragene:

 

BEACH SANDALS IN THE AUTUMN WOODS – Nils O Vikander

BØRS ELLER NATURKATEDRAL – Børre Dervo

EN KARTLEGGING AV BRUKEN AV SKOLENS REFERANSEOMRÅDER – Roar Kråkenes

ENDRINGER OG STABILITET I NORSK UNGDOMS FRILUFTSLIVSUTDØVELSE – Alf Odden

FLYSTØY I FRILUFTSOMRÅDER – Norun Hjertager Krog

FORNEMMELSE FOR STIEN – Annette Bischoff

FORVALTNING AV STRANDSONEN – K B Stokke og A Tennøy

FRILUFTSLIV FOLKEHELSE FORSKNING – Eli Ragna Tærum

FRILUFTSLIV I SVERIGE – Peter Fredman

FRILUFTSLIV OG SKOLE,  Per Egil Mjaavatn

FRILUFTSLIVSHISTORIER – Kirsti P Gurholt

FRILUTTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE – Marit Espeland

HOLDNINGER TIL NATUREN – J E Nerland og N O Vikander

HØY PULS I UTESKOLEN,  I Fjørtoft og R Larsen

I GRØNT I DET GRØNNE – Tommy Johansen

LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL – Margrete Skår

OMFANGET AV FRILUFTSLIVSAKTIVITETER I GRUNNSKOLENE – T E Arnesen og J E Nerland

OPPSUMMERING AV fORSKNING I FRILUFT 2005 – Kari E Fagernæs

SKAL VI SLANKEOPERERE – Jens Marcussen

STORE, RUNDE STRUKTURER I NORSK NATUR – S O Krøgli og H Dypvik

UNGDOM I DANMARK – Hans Jørgen Fisker

UNGDOM, IDRETT OG FRILUFTSLIV – O Krange og Å Strandbu

URBANISERING AV HØYFJELLET – Sidsel Mæland

UTESKOLE OG FYSISK AKTIVITET- O Hallås – T Kristiansen og I Grønningsæter

UTFORDRINGER OM FORSKNING PÅ HELSE OG FRILUFTSLIV – Kjetil Bjørklund

UTFORDRINGER OM FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE – Kjetil Drangsholt

Å LADE BATTERIA – Odd Inge Vistad

Å SETTE PRIS PÅ FRILUFTSLIV – Ragnhild Skogheim

 

Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv. En kunnskapsoversikt
Fjørtoft, Ingunn og Reiten, Tone 2003. Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv. Rapporten kan bestilles hos FRIFO eller lastes ned her:

HiT skrift 10-2003

 

Forskning i friluft 2002
FRIFO 2003. Rapport fra konferansen Forskning i friluft. Øyer 19. – 20. november 2002.

Rapporten kan bestilles fra FRIFO for kr 100,- (+ porto) eller les foredragene her:

VEGLEDNING I FRILUFTSLIV, Aage Jensen

TILKNYTNING TIL NATUROMRÅDER, Marit Vorkinn

SPORTSJAKT OG MATAUKJAKT, Wivi Andersen

REISEN TIL LANDET ANNDERLEDES, T. Vold

PÅ STIER MELLOM LANDSKAP OG LANDSKAPING, A. Bischoff

POLFORSKARAR OG ANDRE OPPDAGINGSREISANDE SOM IDEAL I FRILUFTSLIVET, G. Repp

OPPSLUTNING OM HØSTINGSAKTIVITETER,Ø. Aas og A. Odden

NYE TRENDER I NORSK FRILUFTSLIV, A. Bischoff og A. Odden

NORSK FRILUFTSLIV HANDLER OM TURGLEDE, LIDENSKAP OG KJÆRLIGHET, B. Dahle

NORDRE BREGENHUS AMTS VEIVISERVESEN FOR JOSTERDALSBREEN, A. Horgen

MOTIVER FOR FRILUFTSLIVSUTØVELSE, Ø. Aas og A. Odden

KUNNSKAP OG FRILUFTSLIV, J.E. Nerland og N.O. Vikander

HVORDAN OPPFATTER BARN KART, K.M.E. Kaarby

HVILKE UTFORDRINGER HAR BRUKERNE TIL FORSKERNE, M. Dåsnes

FYSISK AKTIVITET HOS BARN OG UNGE I RELASJON TIL VEKST OG UTVIKLING, Helge Dyre Meen

FRILUFTSLIVET OG DE STORE SOSIALE PROSJEKTENE , Bjørn Tordsson

FRILUFTSLIV SOM NATURMEDISIN, Sigmund B. Strømme

FRILUFTSLIV OG HELSE, Anita Aadland

FRAMTIDEN FOR FRILUFTSLIVSFORSKNINGEN, V. Jaren og E. R. Tærum

EVALUERING AV TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV, E. Solli og E. Sæther

EVALUERING AV FORSØKET MED NY FORVALTNINGSORDNING FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, T. Østdahl

DANSK FRILUFTSLIV I DET 21. ÅRHUNDREDE, S. Andkjær

DAGENS FRILUFTSLIV – TRADISJONELT OG MODERNE, M. Skår

BASEHOPPING – EN STUDIE I SAMTIDSKULTUR, S. Mæland

BARN, UNGE OG FRILUFTSLIV – EN KUNNSKAPSOVERSIKT,I. Fjørtoft, A. Bischoff og T. Reiten

 

Del denne artikkelen