Forskning i Friluft 2002

Publisert

Her finner du presentasjonene fra konferansen Forskning i friluft 2002, som fant sted på Øyer 19. – 20. november.

Presentasjoner

Under finner du presentasjonene fra konferansen.

VEGLEDNING I FRILUFTSLIV, Aage Jensen

TILKNYTNING TIL NATUROMRÅDER, Marit Vorkinn

SPORTSJAKT OG MATAUKJAKT, Wivi Andersen

REISEN TIL LANDET ANNDERLEDES, T. Vold

PÅ STIER MELLOM LANDSKAP OG LANDSKAPING, A. Bischoff

POLFORSKARAR OG ANDRE OPPDAGINGSREISANDE SOM IDEAL I FRILUFTSLIVET, G. Repp

OPPSLUTNING OM HØSTINGSAKTIVITETER,Ø. Aas og A. Odden

NYE TRENDER I NORSK FRILUFTSLIV, A. Bischoff og A. Odden

NORSK FRILUFTSLIV HANDLER OM TURGLEDE, LIDENSKAP OG KJÆRLIGHET, B. Dahle

NORDRE BREGENHUS AMTS VEIVISERVESEN FOR JOSTERDALSBREEN, A. Horgen

MOTIVER FOR FRILUFTSLIVSUTØVELSE, Ø. Aas og A. Odden

KUNNSKAP OG FRILUFTSLIV, J.E. Nerland og N.O. Vikander

HVORDAN OPPFATTER BARN KART, K.M.E. Kaarby

HVILKE UTFORDRINGER HAR BRUKERNE TIL FORSKERNE, M. Dåsnes

FYSISK AKTIVITET HOS BARN OG UNGE I RELASJON TIL VEKST OG UTVIKLING, Helge Dyre Meen

FRILUFTSLIVET OG DE STORE SOSIALE PROSJEKTENE , Bjørn Tordsson

FRILUFTSLIV SOM NATURMEDISIN, Sigmund B. Strømme

FRILUFTSLIV OG HELSE, Anita Aadland

FRAMTIDEN FOR FRILUFTSLIVSFORSKNINGEN, V. Jaren og E. R. Tærum

EVALUERING AV TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV, E. Solli og E. Sæther

EVALUERING AV FORSØKET MED NY FORVALTNINGSORDNING FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, T. Østdahl

DANSK FRILUFTSLIV I DET 21. ÅRHUNDREDE, S. Andkjær

DAGENS FRILUFTSLIV – TRADISJONELT OG MODERNE, M. Skår

BASEHOPPING – EN STUDIE I SAMTIDSKULTUR, S. Mæland

BARN, UNGE OG FRILUFTSLIV – EN KUNNSKAPSOVERSIKT,I. Fjørtoft, A. Bischoff og T. Reiten

Del denne artikkelen