Forsker: – En trend at mediene overdriver farene ved friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 12.02.2020
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Chad Stokes / Norges Klatreforbund

I media er det lett å få inntrykk av at friluftslivet er farligere enn noensinne. Sannheten er derimot at antallet dødsulykker i det norske friluftslivet har vært relativt stabilt, ifølge forsker.

– Ser vi på omfanget av presseoppslag kan vi få inntrykk av at noe har vært riv ruskende galt når det gjelder skredsikkerheten i Norge. Og dette inngår i noe vi nærmest kan kalle en trend, der farene i friluftslivet overdrives, forklarer førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, André Horgen.

Horgen mener denne tendensen er viktig å være klar over, fordi den også får praktiske konsekvenser for friluftslivet.

Sannheten er derimot at antallet dødsulykker i det norske friluftslivet har vært relativt stabilt siden rundt år 2000, fortalte førstelektoren under et seminar om ulykker og dødsfall i friluftslivet, i regi av Norsk Friluftsliv.

VIKTIG Å SE PÅ FAKTA: Mediene har en tendens til å overdrive farene ved friluftsliv, minner førstelektor Andre Horgen. Foto: Linn Elise Jakhelln

– En viss risiko er nødvendig

Ifølge forskeren har det på politisk nivå vært enighet om at en viss risikotaking i friluftslivet både er nødvendig og ønskelig.

Styreleder i Norsk Friluftsliv, Knut J. Herland, mener Horgen setter fingeren på et viktig etisk dilemma.

– Det å utøve friluftsliv vil alltid innebære en viss risiko. Derfor må man se på hva som er den riktige balansen mellom risiko og sikkerhet. Og man må stille seg spørsmålet i hvor stor grad det er ønskelig at områder sikres, sier Knut J. Herland.

– Alternativet, der man holder seg hjemme for å sikre seg mot alle farene som lusker for en friluftsutøver, har heldigvis ikke blitt sett på som reelt. For tendensen til å overdrive friluftslivets farer, og kan i seg selv utgjøre en fare for det frie friluftslivet, understreker styrelederen i Norsk Friluftsliv.

Ønsker felles database for ulykkesregistrering

I 2019 lanserte Norges Klatreforbund og Norsk Fjellsportforum nettportalen ulykkesdatabasen.no for registrering av ulykker og nestenulykker i forbindelse med klatring og bratt friluftsliv.

Odd Magne Øgreid, leder i sikkerhetskomiteen i Norges Klatreforbund, mener det å vite mer om hvorfor ulykker skjer, kan hjelpe til med å forebygge lignende hendelser i framtiden.

– På denne måten kan vi basere det ulykkesforebyggende arbeidet vårt på fakta. Det er et stort potensial i å lære om ulykkesårsaker også for de ulykkene som ikke endte opp med skade, mener Øgreid.

Odd Magne Øgreid

MYE Å LÆRE: Mer kunnskap om ulykker i friluftslivet, er viktig for det forebyggende arbeidet, mener Odd Magne Øgreid i Norges Klatreforbund. Foto: Linn Elise Jakhelln

Del denne artikkelen