Ny digital foredragsserie om vassdragsrestaurering

Publisert
Foto: Synne Kvam

2021 er begynnelsen på FNs nasjonale tiår for restaurering av ødelagt natur. Her i Norge er det et stort behov for å gjenopplive elver, bekker, myrer og annen vassdragsnatur.

I Norge har vi mange fantastiske bekker, elver og fosser. Dessverre er disse stadig truet av små og store inngrep, som gjør at det mange steder er vanskelig å finne et eneste vassdrag som uforstyrret kan renne fra kildene sine og ut i havet. Likevel er det håp, for mange av disse elvene og bekkene kan restaureres slik at de naturlige prosessene kommer i gang igjen.

Nylig lanserte Sabima den digitale foredragsserien «Å gjenopplive bekker og elver».

Her kan du se de tre lærerike filmene, som er gratis og tilgjengelige for alle.

Naturrestaurering langs norske vassdrag – på startstreken til FN sitt restaureringstiår

I seriens første film møter du Dagmar Hagen, som er seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og en nestor innen naturrestaurering i Norge. Her forklarer hun på en lettfattelig og grundig måte hva naturrestaurering er, og hvordan det gjøres her i Norge.

Restaurering av elvens og kantsonens økologiske funksjoner

I den andre filmen i serien, møter du Jonathan Colman, førsteamanuensis på fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU og daglig leder i Naturrestaurering AS. Han har et smittende engasjement for fisk og vassdragsøkologi, og er en forkjemper for naturrestaurering i stort og særlig vassdrag. I filmen forteller Coleman om de økologiske aspektene ved vassdragsrestaurering.

Fysiske miljøtiltak i vassdrag: restaurering, habitattiltak og fiskepassasjer

I den tredje og siste filmen i foredragssserien, møter du Ulrich Pulg, som er forsker II ved NORCE . Han er en av forskerne som står bak den svært gode og omfattende rapporten Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø. Bli med når Pulg viser, helt konkret, hvordan vi kan restaurere vassdragsnatur!

Norsk Friluftsliv jobber med vannforvaltning blant annet gjennom en felles vannkoordinator-ordning med Sabima og de fire organisasjonene i Samarbeidsrådet for naturvernsaker (DNT, WWF, Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund). Vannkoordinatorene er ansatt i og har Sabima som arbeidssted.

Del denne artikkelen