Nordkapp – urimelig pris til fredet utmark

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

  Høye adgangsavgifter til Nordkapp-platået har i lang tid vært en begrensning for allmennhetens tilgang til verdifulle fredede utmarksområder.   Norsk Friluftsliv mener tilgang til utmark skal være gratis. Størrelsen på inngangspenger står pr 2018 ikke i forhold til de reelle kostnader fester av Nordkapp-platået har på tilretteleggelse av utmarksområdet.   Nordkapp platået er et unikt… Read more »

 
Høye adgangsavgifter til Nordkapp-platået har i lang tid vært en begrensning for allmennhetens tilgang til verdifulle fredede utmarksområder.
 
Norsk Friluftsliv mener tilgang til utmark skal være gratis. Størrelsen på inngangspenger står pr 2018 ikke i forhold til de reelle kostnader fester av Nordkapp-platået har på tilretteleggelse av utmarksområdet.
 
Nordkapp platået er et unikt område, et verdifullt kulturminne og et svært populært turistmål. Nordkapp eies av Finnmarkseiendommen (FeFo) men i henhold til en avtale inngått i sin tid av Statskog, er det Rica kjeden gjennom selskapet ANS Nordkapp 1990 som er fester på platået. Og disse  har lært å se verdien i området. De krever inn store beløp gjennom å pålegge gjester inngangspenger for å komme inn, og legitimerer dette ved å vise til Friluftslovens § 14 som gir anledning til å dekke inn kostnader ved nødvendig tilretteleggelse. 

Men hvem skal overprøve Ricas definisjon av kostnader for tilretteleggelse? Kommunen burde, men vil det ikke. Norsk Friluftsliv mener myndighetene må gripe inn og sikre allmennhetens tilgang til utmarksområdet på Nordkapp. Noe annet vil være en trussel mot ferdselsretten og allemannsretten nasjonalt.
 
Noen nyttige dokumenter:
 
2018-06-12 FeFo vedr reforhandling av kontraktene på Nordkapp Nyttig fra FeFo om status og videre forhandlinger med festerne.

Festeområde Nordkapp-kart Her er en oversikt over de to områdene ANS Nordkapp 1990 fester ut 2018 på vegne av Rica, til sammen 931,9 dekar (1 dekar=1 mål=1000m2)

2017-08-25 Fra KLD Beregningsgrunnlag for adkomstavgift – Nordkapplatået
Her vises i vedlegg utregning av grunnlaget for friluftsavgiften i perioden 2012-2018, bl.a. at avgift ikke er regnet ut av faktiske kostnader, men av estimert anleggsverdi på 335 mill + mva, og at friluftslivets verdiandel av dette er 56 % av Nordkapphallen, beregnet til 187,6 mill + mva. Videre inkluderes 10,7 % (!) avkastning, 52,8 % av driftskostnader (6,9 mill) og 2 % til vedlikeholdsinvesteringer (3,75 mill).

2012-10-25 Ricas grunnlag for friluftsavgift på Nordkapplatået

2011-07-06 Forespørsel om kostnadsinnsyn hos Rica

2007-06-28 Utdrag rundskriv T-3 2007 om betaling ifm friluftsliv

Krav om kommunal godkjenning av avgifter kom i 1996

Festekontrakt Nordkapp-platået som varer ut 2018

Naturfredning Nordkapp 1929

Kommuneplanens arealdel 2002-2010

2006-12-04 Fra FeFo til Nordkapp kommune vedr kjøp

Nordkaps Vel – Styrets beretning 2005

Priser Nordkapp lastet ned 27-06-2011

2002-04-18 pressemelding om manglende oppfølging fra MD

201997-04-30 Berntsen i Storingets spørretime om Nordkapp

2011-06-09 historisk vurdering av Torger Samuelsen

1974-02-22 Kommunestyresak vedr avvikling av bompenger Nordkappvei pr  1 6 74

2002-04-09 Brev fra MD til FRIFO

2001-12-14 Brev fra FRIFO til MD

2001-07-03 Brev fra Nordkapp Vel til MD

2001-01-17 Brev fra MD 17 til Nordkapp Vel

2001-04-25 Purring fra MD til nordkapp Vel

Del denne artikkelen