Folkehelse lite lønnsomt for kommunene

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020

En ny rapport fra Vista Analyse viser at folkehelsearbeid gir store samfunnsøkonomiske gevinster, men kun snaut fire prosent kommer kommunene til nytte.

Mens samfunnet vil spare store summer på økt satsing på folkehelse, vil bare en brøkdel av summen komme kommunene til nytte.

Det viser en ny rapport fra Vista Analyse.

– De galopperende helseutgiftene vil uten tvil være blant regjeringens største utfordringer framover, og vil bremse vekst på andre samfunnsområder. Vista Analyse sine funn er svært alvorlige, fordi kommunene har en sentral rolle i å oppfylle Stortingets mål om en friskere befolkning, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

– Når kommunene skal løse problemet med fysisk inaktivitet, mens gevinstene havner hos NAV, arbeidslivet og i spesialisthelsetjenesten, er det ikke underlig at det skjer så lite prioritering av det forebyggende arbeidet i kommunene, mener Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Les også: – Vi har ikke råd til å la være å gjøre noe

– Ikke bærekraftig

Vista Analyses rapport nr 14/2017 «Fysisk inaktivitet: Hva koster det samfunnet? – Og hvem bærer kostnadene» er blant annet basert på undersøkelser i Drammen kommune.

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, mener Stortinget bør gjøre endringer, slik at kommunene får mer igjen for å satse på folkehelse.

– Stortinget bør legge om insentivordningene, og reorganisere folkehelsearbeidet. SSBs helseregnskap viser at kostnadene allerede vokser med over 15 milliarder i året. Én av tre i den voksne befolkningen deltar ikke arbeidslivet, og helse er en viktig årsak. Samtidig er statens inntekter fra olje og gass på vei ned. Dette er rett og slett ikke bærekraftig, advarer Lasse Heimdal.

Les også: – Bekymringsfullt at helseutgiftene øker med 65 milliarder under Høie

Store gevinster å hente

Norsk Friluftsliv mener at en bedre koordinering av samfunnets innsats og en målrettet innsats for utsatte grupper kan løse en del av utfordringene. Regjeringen må også spille bedre på lag med frivilligheten og andre som kan bidra.

– Gode virkemidler er kjente. Det finnes over 2,5 millioner rapporter i verden som dokumenterer sammenhengen mellom aktivitet og helse. Mange organisasjoner og kommuner kjenner til effektive virkemidler, men det er ikke nok investeringer i tiltak som kan redusere samfunnets kostander.

En rapport fra Vista Analyse i 2016 viste at samfunnet kan spare opp mot 80 milliarder årlig hvis man satser mer på fysisk aktivitet.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, mener man har mer enn nok info og fakta på bordet til å starte en storsatsing på folkehelse.

– Vi ser frem til at regjeringen raskest mulig setter dette på dagsorden, sier Lasse Heimdal. Det er store gevinster å hente både for samfunnet og for borgerne, fordi færre blir syke og flere kan leve gode og aktive liv, understreker Heimdal.

For mer informasjon eller kommentarer: Lasse Heimdal – 951 51 194
Her kan du lese et sammendrag av rapporten – eller lese hele rapporten.

 

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

 

Del denne artikkelen