FOLKEHELSE

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Forskning viser at god helse er ulikt fordelt i samfunnet, og at svekket helse også kan få store økonomiske og sosiale konsekvenser for den enkelte. Mangel på fysisk aktivitet påvirker folkehelsen negativt. Undersøkelser viser at friluftslivet oppleves attraktivt og som en god kilde til aktivitet i mange alders- og befolkningsgrupper. Lavterskel aktivitet i naturen er derfor et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen.

>Les mer

NORSK FRILUFTSLIV vil bedre folkehelsen ved å tilby helsefremmende aktiviteter i natur.

Naturen er tilgjengelig de fleste steder i Norge, hele året. For de minst aktive gruppene er god tilrettelegging, trygghet, enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder viktig. De frivillige friluftslivsorganisasjonene har kompetanse og nettverk som gjør dem til en naturlig samarbeidspartner for sentrale og lokale myndigheter i å utvikle lokale helsefremmende tiltak.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • At friluftslivsorganisasjonene rustes til å bli større aktører innenfor helsefremmende aktivitet
  • At samfunnet bygger mer kompetanse på naturopplevelsers effekt på helse
  • Styrke myndighetssamarbeidet lokalt og sentralt i folkehelsespørsmål
  • Bevare fokus på friluftslivets egenverdi og organisasjonenes grunnverdier

 

Del denne artikkelen