espen farstad
espen farstad

– Følelsen av å bli sett, den er utrolig viktig

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

Hva skal til for å få flere engasjerte i frivillig arbeid? Og hvordan kan vi beholde og motivere dagens frivillige? Dette var tema under Norsk Friluftslivs seminar «Helt (og) frivillig».

Av: Linn Elise Jakhelln
Foto: Synne Kvam

 

Deler av frivilligheten vokser, men ikke alle.

Skal vi få flere til å bruke naturen i årene framover, trenger vi folk som kan merke stier, lære bort ferdigheter, arrangere turer og kurs, og ikke minst strekke ut en hånd og invitere andre med ut.

På seminaret«Helt (og) frivillig» inviterte Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner til å dele suksess og fiaskoer, og inspirere hverandre til hvordan man bedre lykkes i rekrutterings- og motivasjonsarbeidet.

Positivt med ansvar

Frivillige ønsker seg gjerne tydelige avgrensede oppgaver og ansvarsområder. Det kunne Espen Farstad, som er informasjonssjef i Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF), fortelle.

– Følelsen av å bli sett, den er utrolig viktig, mener Farstad.

Farstad kunne fortelle at en av suksessfaktorene til NJFF er at de legger mye vekt på sentral tilrettelegging i sitt arbeid med frivillige landet over.

God informasjonsflyt, tydelig struktur og tett oppfølging av hver enkelt, er stikkord som også ble trukket fram av både Truls Petter Jørgensen fra Kristen Idrettskontakt (KRIK) og Maria Skaare fra Den Norske Turistforeningen (DNT).

– Et viktig grep for å ivareta de frivillige, er å ha frivillige koordinatorer som har ansvar for å dekke ulike vakter og sikre at vi har folk til de ulike rollene som trengs. Gjennom kurs i det å lede og instruere andre, opparbeider de frivillige seg kompetanse som gir trygghet og utvikling, mener Skaare.

skaare

Kursing og utdanning er et viktig grep for å beholde frivillige, mener Maria Skaare, fagsjef i DNT ung Oslo. Foto: Synne Kvam

Indre motivasjon er viktigst

Over 60 prosent av oss deltar i dag i en form for frivillig arbeid. Samtidig viser forskningen at det fortsatt er et stort potensial i befolkningen til å engasjere flere i frivillig arbeid.

– Forskning fra de siste ti årene har vist at det i dag, i større grad enn før, er indre motivasjon som gjør at man engasjerer seg, forklarte generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Forskning fra de siste ti årene har vist at det er den gode følelsen vi får av å hjelpe andre som motiverer oss mest.

Når det gjelder hvordan man beholder frivillige, er det stikkord som at aktivitetene oppleves som meningsfulle, at man opplever at man får anerkjennelse for jobben man gjør, og at det er et godt sosialt fellesskap, som gjelder.

– Her er det viktig at organisasjonene er flinke til å tilrettelegge, mener Slotterøy Johnsen.

stian

– Det er et stort potensiale for engasjere enda flere i frivillig arbeid, forteller generalsekretæren i Frivillighet Norge. Foto: Synne Kvam

Her finner du presentasjonene fra seminaret, som ble avholdt på Litteraturhuset 3. mai 2018:

Sentral tilrettelegging, lokal aktivitet – Espen Farstad, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Å være ute en vinternatt – på søk etter noen som trenger deg – Kjersti Løvik, Nørges Røde Kors Hjelpekorps

Frivillighetens plass og betydning i Norge – Audun Fladmoe, Institutt for samfunnsforskning

Erfaringer fra Nittedal kommune – Martin Veastad, FRINI

Fremtiden må rekrutteres – Maria Skaare, DNT ung Oslo

Du vil ikke tro hvordan KRIK engasjerer sine frivillige – Truls Petter Jørgensen, KRIK

En frivillighet i endring – Dette vet vi om motivering av frivillige – Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge

 

 

 

 

 

Del denne artikkelen