naturopplevelser
naturopplevelser

– FNs klimaløsninger gode nyheter for friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Hvis løsningene i FNS klimarapport tas på alvor, og regjeringen følger opp tiltakene, er det godt nytt for friluftslivet, mener Norsk Friluftsliv.

Foto: Synne Kvam

I den nye rapporten fra FNS klimapanel kommer det fram at hvis vi skal nå klimamålene, må vi også ta vare på naturen vår i mye større grad enn det vi gjør i dag.

Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 17 friluftsorganisasjoner, med til sammen 950 000 medlemskap, mener løsningene som presenteres er positive for friluftslivet i Norge.

– Rapporten som kom i dag er skremmende nyheter. Samtidig presenteres det noen løsninger her, som det nå er prekært at vi følger opp. For oss som er glade i natur og friluftsliv, er det positivt at FNs klimaløsninger innebærer en naturvennlig arealforvaltning og mer bevaring av natur. Disse vil også gi mange mennesker rom for bedre helse og livskvalitet, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

På spørsmål hva dagens rapport vil bety for friluftslivet, uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen følgende:

– Dette er dårlige nyheter, men det at vi må ta vare på og re-etablere natur, er en fordel for friluftslivet, sier klima- og miljøminister, Ola Elvestuen.

Elvestuen etterlyste videre at kommunene nå tar større ansvar for å ivareta natur.

– Kommunene må ta større ansvar, og være mer bevisst på den rollen de har – også for å ivareta natur. Og så får vi i regjeringen sørge for at vi støtter oppunder det arbeidet, og vi skal selvfølgelig i siste instans sørge for at de nasjonale føringene og interessene ivaretas, lover Elvestuen.

Norsk Friluftsliv er svært bekymret for den årelange bit-for-bit-nedbyggingen av norsk natur. Et eksempel er store tap av strandsonearealer, som har vært et hett tema i media i sommer.

– Nå er det opp til regjeringen å følge opp FNs klimaløsninger så raskt som mulig, og i større grad ta vare på den flotte naturen vår. Ikke minst bør dette få konsekvenser for kommune-Norge, hvor det er et stort behov for mer kompetanse på naturforvaltning. På samme måte som summen av mange små tiltak i mange kommuner har ødelagt mye natur, kan også summen av mange store og små gode tiltak skape store positive resultater, sier Lasse Heimdal.

Del denne artikkelen