Foto: Skiforeningen
Foto: Skiforeningen

Flerkulturelt friluftsliv i praksis

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Det ble nylig arrangert Landskonferanse Friluftsliv 2019 i Trondheim. Der fikk vi høre flere gode eksempler på flerkulturelt friluftsliv i praksis. Her kan du lese sammendragene fra noen av disse.

Foto over: Skiforeningen

Det ble nylig arrangert Landskonferanse Friluftsliv 2019 i Trondheim. Den ellevte av sitt slag, og for første gang (etter hva undertegnede kunne finne) ble det gjennomført en egen sesjon om inkludering og mangfold. Der fikk vi høre flere gode eksempler på flerkulturelt friluftsliv i praksis. Disse vil vi gjerne dele med alle som ikke hadde anledning til å være på konferansen. Under finner du sammendragene av fire presentasjoner som vi håper kan være til inspirasjon.

Foto: Mari Kolbjørnsrud

Foto: Mari Kolbjørnsrud/DNT Oslo og Omegn

Barnefamilieturer: Et samarbeid mellom DNT Oslo og Omegn og Tøyen Sportsklubb

Helene Øygardslia, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT OO) startet i 2016 et samarbeid med Tøyen Sportsklubb om å arrangere barnefamilieturer i sommerferien. Hver onsdag og søndag i sommerferien (juli-august) tar DNT OO barnefamilier bosatt i Tøyen-området med på tur. Turdestinasjonene viser ulike muligheter for nærfriluftsliv i Oslo om sommeren. DNT OO planlegger turene og stiller med to turledere på hver tur. Turene er gratis og DNT OO dekker også billetter for å reise med kollektivtransport i Oslo. Tøyen Sportsklubb står for rekruttering av deltagere og informasjon til barnefamilier i området. Det er ingen påmelding til turene og de første 50 deltagerne får plass.

I løpet av sommeren 2018 hadde DNT OO og Tøyen Sportsklubb med seg 350 barn og voksne på tur gjennom dette prosjektet. Deltagerne var først og fremst fra Tøyen-området, men også andre deler av bydel Gamle Oslo og Grünerløkka. Dette er områder med høy andel ikke-vestlige innvandrere og en stor andel familier er rammet av barnefattigdom. Gjennom barnefamilieturene erfarer vi at det skapes en inkluderende arena der barnefamilier får nye friluftsopplevelser og bygger nettverk.

DNT OO har erfart tre nøkkelfaktorer som ligger til grunn for at vi har lykkes med dette prosjektet: 1) Samarbeidet med Tøyen sportsklubb. Godt samarbeid med en lokal organisasjon som befolkningen kjenner til og har tillit til. 2) Kontinuitet. Vi har erfart viktigheten av at oppmøte for turene er på faste dager, på et fast sted sentralt på Tøyen og til en fast tid. 3) Lavterskel. Turene er gratis, det er ingen påmelding, de er barnevognvennlige og det er korte turer der en enkelt når utgangspunktet for turen med kollektivtransport.

Barnefamilieturene har blitt støttet av Sparebankstiftelsen og Extrastiftelsen.

Les mer om DNT OO sine tilbud og aktiviteter her: https://www.dntoslo.no/

 

Foto: Oslo og Omland Friluftsråd

Introduksjon til Friluftsliv

Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd har siden 1936 arbeidet for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Vår region er i sterk utvikling. Befolkningsveksten medfører endringer i befolkningens sammensetning, hvor eksempelvis opp mot 1/3 av Oslos befolkning er innvandrere.

OOFs visjon er «Friluftsliv for alle», og har siden 1993 hatt et spesielt fokus på å introdusere Marka og friluftsliv for nyankomne innvandrere i regionen. Deres største opplæringstilbud «Introduksjon til Friluftsliv» gir alle elever ved voksenopplæringsklasser og mottaksklasser i Oslo og Akershus muligheten til å delta i en rekke friluftslivsaktiviteter knyttet opp mot de ulike årstidene, bli kjent med Marka og lære om allemannsretten. Alle opplæringsdagene foregår i skoletid, noe som gjør at cirka 3450 elever årlig får utbytte av dette opplæringstilbudet.

I tillegg til Introduksjon til Friluftsliv arrangerer OOF ferieleir for flyktninger i samarbeid med Bærum kommune, der flyktningfamilier får muligheten til å dra på ferieleir og delta på en rekke ulike friluftsaktiviteter i regi av OOF.

Siden 2016 har OOF arrangert det stadig voksende friluftsfestivalkonseptet Flerkulturell Friluftsfest, der alle elever ved mottaksklasser og voksenopplæringsklasser i regionen er velkommen til en festdag ved Sognsvann i Oslo. Det er et gigantisk samarbeidsprosjekt der 17 ulike friluftslivsorganisasjoner bidrar for å tilby et variert aktivitetstilbud til deltakerne, med alt fra kanopadling, fugletitting, sykling, klatring, orienteringsløp, spikking og fisking med mer. I 2019 var det 2750 deltakere på Friluftsfesten og alt tyder på at konseptet vokser og vokser.

Les mer om Oslo og Omland Friluftsråd her: http://www.osloogomlandfriluftsrad.no/

 

Foto: Skiforeningen

Foto: Skiforeningen

Skiforeningens inkluderingsarbeid

Erik Eide, Generalsekretær

Skiforeningen tror på idretten og friluftslivet som møteplasser med kraft til å utjevne forskjeller. De samler oss og engasjementet for Marka og ski-idretten er enorm.

Inkludering har alltid vært en av Skiforeningens grunnverdier. Helt siden oppstarten i 1883 har foreningen vært åpen for alle. Foreningens formål har alltid vært å fremme ski-idrett og annet friluftsliv. I dag er Skiforeningen en av landets største friluftslivsorganisasjoner med over 72 000 medlemmer. Kjerneoppgavene er tilrettelegging for ski og sykkel i Marka gjennom løypepreparering, skilting og stuedrift, i tillegg til opplæring i ski og helårs friluftsliv for barn og voksne.

Turer i Marka på ski, sykkel eller til fots er en viktig og selvfølgelig del av hverdagen for mange. Det bidrar til aktive og rike liv. Vi ser likevel, og i stigende grad, at mange unge i dag vokser opp uten å få den kunnskapen som skal til for å benytte seg av friluftslivsmulighetene vi har i Norge. Derfor er det så viktig at friluftslivsorganisasjoner som Skiforeningen, som har kompetansen, også tar ansvaret for å gi den videre.

Skiforeningen har en rekke tilbud til barn, unge og voksne hele året, der målet er å legge grunnlaget for et livslangt forhold til ski og friluftsliv. Viktige tilbud og tiltak er: Barnas skiskole, skiskole for mottaksklasser, gratisplasser og utlånsutstyr, prosjektet Friluftsglede rettet mot skoler med høy minoritetsandel, gratis aktivitetsdager for hele familien.

Les mer om Skiforeningen og deres tilbud her: https://www.skiforeningen.no/

 

Foto: Ann Helen Helgemo

Sikker ferdsel på, i og ved vann

Finnes det krokodiller i Nidelven?

Ann Helen Helgemo, Fagleder, Skaun voksenopplæring

Voksenopplæringa i Skaun kommune har voksne elever med innvandrerbakgrunn som elever, både flyktninger og familiegjenforente, som har rett og plikt til undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Vi er opptatt av å ta i bruk varierte undervisningsmetoder for at våre elever skal kunne utvikle kompetanse i det norske språk, og om det å leve og bo i Norge. Friluftsliv og nærmiljø er viktige arenaer for oss, i tillegg til klasserom med bøker, smartboard, Ipad, PC, gruppearbeid og alt vi ellers forbinder med tradisjonell skole.

Å bli kjent i eget nærmiljø og med de muligheter som finnes, kan være krevende når du kommer som innvandrer. Allemannsrett er et fremmed begrep, mange er vant til at land er privat område. Skilting, turstier, frivillige lag og organisasjoner er også ofte fremmed. Ved å ta i bruk friluftsliv og nærmiljø får våre elever direkte kjennskap til hvor de bor og lever, det norske språket utvikles og vi ser positive effekter på det psykososiale læringsmiljøet.

Skaun kommune ligger med nærhet til både fjord og vann, og kompetanse i hvordan man ferdes sikkert på vannet, i vannet og ved vannet mener vi er viktige ferdigheter å inneha. Med bakgrunn i det ligger det fast i vårt årshjul at vi har opplæring i dette. Vi underviser i klasserommet, lærer ord og begreper som oversettes i de ulike morsmål. Deretter er vi ute med praktiske øvelser på, i og ved vann, og har opplæring i førstehjelp. De elever som ønsker får mulighet til å ta utendørs livredningsprøve. Innlegget til Skaun voksenopplæring viser hvordan vi gjennomfører undervisning i sikker ferdsel på, i og ved vann.

 

Ved spørsmål til noen av disse sammendragene, eller flerkulturelt friluftsliv generelt, kan prosjektleder Tonje Refseth kontaktes på: tonje@norskfriluftsliv.no / 46484662

Del denne artikkelen