Flere ut på tur = penger i kassa

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Vi vet det godt – aktivitet i naturen er medisin både for kropp og sjel. Politikere og andre beslutningstakere har kunnskapsgrunnlaget som viser det samme – gevinstene ved å få flere med på et aktivt friluftsliv er enorme! Flere ut på tur betyr penger i kassa for regjeringen. Likevel opplever friluftslivets organisasjoner at det er langt… Read more »

Vi vet det godt – aktivitet i naturen er medisin både for kropp og sjel. Politikere og andre beslutningstakere har kunnskapsgrunnlaget som viser det samme – gevinstene ved å få flere med på et aktivt friluftsliv er enorme! Flere ut på tur betyr penger i kassa for regjeringen. Likevel opplever friluftslivets organisasjoner at det er langt mellom ord til handling i forslaget til statsbudsjett for 2015.

 

Samfunnet kan spare 455 milliarder i året: Helsedirektoratet har samlet et «kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet». Dokumentet er et innspill til Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen. I kunnskapsgrunnlaget har Helsedirektoratet beregnet at samfunnet vil spare 239 milliarder (siste oppdaterte tall er 455 milliarder) hvert år hvis andelen som er inaktive og utilstrekkelig aktive øker sitt fysiske aktivitetsnivå til fysisk aktive.

 

Gir enorm samfunnsøkonomisk gevinst
-Friluftsliv handler om langt mer enn folkehelse. Men av all fysisk aktivitet er det vel neppe noe som er mer lavterskel enn friluftsliv, eller som når de med størst behov på en bedre måte. Gevinstpotensialet ved friluftsliv er enormt, enten vi tenker livskvalitet for den enkelte gjennom naturopplevelser, eller vi regner på gevinster i et samfunnsøkonomisk perspektiv, understreker sier Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv.

 

Vil bygge politikk på kunnskap
Mange ønsker og snakker om et kunnskapsbasert samfunn. Solberg-regjeringen «vil bygge sin politikk på respekten for kunnskap», og har nevnt ordet kunnskap 46 ganger i sin politiske plattform.

 


Nå har de fått et godt verktøy for statsbudsjettet for 2015 innen helsefremmende arbeid.


-Vi hadde derfor forventet at dette ville synliggjøres i regjeringens første statsbudsjett. Dette kunnskapsgrunnlaget feier all tvil til side, regjeringen vil tjene penger på å tilrettelegge for hverdagsaktivitet og få flere ut på tur oftere, sier Siri Meland.

 

-Men slik forslaget er utformet styrkes ikke frivilligheten gjennom budsjettet for 2015. På høringen i Helse- og omsorgskomiteen kom det tydelig frem at både idretten og friluftslivet ønsker å bidra til et sprekere Norge, men at midlene foreslått til helsefremmende aktivitet er så altfor små, mener Meland.

 

Norsk Friluftsliv mener vi har gode innspill til regjeringens statsbudsjett for 2015. Les mer her: Helse og omsorgskomiteen notat

 

Del denne artikkelen